[ Annons ]

Trots lägre priser är det svårt för utländska byggbolag att komma in på svenska marknaden
Publicerat 4 april, 2019

”Strukturella hinder för utländska byggbolag”

En rapport från Sabo har studerat i vilken mån utländska byggbolag kan konkurrera på den svenska bostadsmarknaden. Slutsatsen är att trots lägre priser har de svårt att vinna anbud. Det finns strukturella hinder menar Sabo.

Sverige har bland de högsta byggpriserna i EU – och de fortsätter att stiga. Enligt en ny rapport från Sabo ökade priserna med 69 procent mellan 2015 och 2017. Totalt, för hela den undersökta perioden, ökade priserna med 48 procent.

[ Annons ]

– Den här prisbilden matchar vare sig betalningsviljan eller betalningsförmågan runt om i landet, menar Anders Nordstrand, Sabos vd.

I den rapport som konsultföretaget Tyréns sammanställt, har 283 upphandlingar för byggnation av bostäder i allmännyttan studerats. Totalt rör det sig om 829 anbud där 45 anbud lämnades av utländska anbudsgivare.

Analysen visar att andelen anbud från utländska entreprenörer ökade från noll till åtta procent mellan 2015 och 2018. Generellt höll de utländska anbuden en lägre prisnivå än de svenska, men trots det hade de svårt att vinna anbud. Endast vart nionde utländskt anbud vann upphandlingar där även andra företag lämnat anbud – att jämföra med nästan vart tredje bland de inhemska anbuden.

Varför får då inte utländska byggbolag kontrakt trots att man generellt har lägre priser? Något exakt svar finns inte i rapporten men det kan menar Sabo finnas strukturella hinder för utländska entreprenörer att konkurrera i och vinna upphandlingar i Sverige.

”Huruvida detta beror på upphandlingssystemen, språkförbistring, lagstiftning, kulturskillnader, fördomar mot utländska entreprenörer eller något annat är svårt att veta. Vår slutsats är i alla fall att arbetet med att underlätta för utländska entreprenörer i Sverige måste fortsätta.”, menar Sabos vd Anders Nordstrand.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]