Publicerat 11 april, 2013

Strid mot dansk handelslag

Sedan 1995 finns i Danmark en lag som i detalj reglerar tillkomsten av köpcentrum och större dagligvarubutiker. I danska mellanstora städer får till exempel en ny dagligvarubutik inte överskrida 3?500 kvadrat-meter och en specialbutik inte vara över 1?500 kvadratmeter. Lagen tillkom för att hindra utslagning av små butiker. Politikerna är oroliga för att köpcentrum får en […]

Sedan 1995 finns i Danmark en lag som i detalj reglerar tillkomsten av köpcentrum och större dagligvarubutiker. I danska mellanstora städer får till exempel en ny dagligvarubutik inte överskrida 3?500 kvadrat-meter och en specialbutik inte vara över 1?500 kvadratmeter. Lagen tillkom för att hindra utslagning av små butiker. Politikerna är oroliga för att köpcentrum får en för dominerande ställning och att städernas citykärnor till sist utarmas och dör.

[ Annons ]

På Ejendomsforeningen, Danmarks motsvarighet till Fastighetsägarna, ogillar man delar av lagen som man anser är konkurrensbegränsande. På föreningen överväger man nu att göra en anmälan till EU-kommissionen, likt den Fastighetsägarna Sverige gjorde i hyresfrågan.

– Vi funderar på olika alternativ – EU är ett av dem, säger Torben Christensen, administrativ direktör på Ejendomsforeningen.

Han kan idag inte säga om de danska inskränkningarna står i strid med EU-rätten.

– Den danska lagen prioriterar understöd till små butiker, men i verkligheten finns det i ett köpcentrum stora synergier mellan stora och små butiker, menar Bjørn Allentoft, chefsjurist på Steen och Strøm i Danmark.

Fast John Wagner, ordförande för organisationen De Samvirkende Köbmænd (Danmarks Svensk Handel), anser att lagen har ett berättigande.

– De flesta länder i Europa, kanske med undantag av Sverige, reglerar etableringar av stora köpcentrum.  Man vill trygga städernas framtid och det gör man ju inte genom att tömma gatorna på detaljhandel.

– I Sverige har ni fula köplador som inte passar in i naturen och butiksdöd som resultat. Den utvecklingen vill vi inte ha i Danmark, säger John Wagner.

Men är det inte konkurrensbegränsning?

– Tvärtom. Med lagen säkrar man att det blir fler aktörer. Annars har man till sist bara stora aktörer som Ica kvar.

Hur ser då svenska aktörer på den danska lagen, som i Uddevalla där butiksägare drabbades när köpcentrumet Torp öppnade? Kent Håkonsen på Uddevalla Centrumutveckling tycker att den danska lagstiftningen är intressant, fast en liknande svensk begränsning anser han inte behövs.

– Däremot är det viktigt att kommunerna tittar på konsekvenserna när man godtar etableringar av stora handelsytor i sina detaljplaner. Man kan anpassa så att planerna blir så bra som möjligt för alla parter, säger Kent Håkonsen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]