Joakim Bergquist är ny Hållbarhetsansvarig på Strategisk Arkitektur. Foto: Strategisk Arkitektur.
Publicerat 7 maj, 2020

Strategisk Arkitektur rekryterar hållbarhetsansvarig

Joakim Bergquist är ny Hållbarhetsansvarig på Strategisk Arkitektur. Han har bland annat en bakgrund i samma roll på NCC.

Joakim Bergquist är certifierad CEEQUAL-assessor och är utbildad stadsplanerare och urban designer med fokus på miljövetenskap, samt hållbara och innovativa system. Nu kommer han att driva och vidareutveckla Strategisk Arkitekturs hållbarhetsarbete.

– Det är i tidiga skeden som vi har störst möjlighet att göra skillnad. Vi är ett arkitektkontor som jobbar med samtliga skeden inom samhällsbyggnadsbranschen, inom allt från stadsutveckling till interiör. Med vår bredd och erfarenhet kan vi vara visionära och spänna bågen i projekten och samtidigt vara realistiska för att vi vet vad som fungerar och vilka begränsande faktorer som finns, säger Joakim Bergquist.

[ Annons ]

På Strategisk Arkitektur ska Joakim Bergquist leda arbetet med ett systematiskt förbättringsarbete och jobba för att lyfta Strategisk Arkitekturs hållbarhetserbjudande. I ett uttalande säger han att han vill se fler arkitekter agera som förändringsagenter som förenar socialt innovativa idéer, processer och produkter och som inspirerar och stöttar kunder och samarbetspartners att ta beslut gällande hållbarhet som sträcker sig längre än lagkraven.

– I våra projekt handlar det om att göra kloka, väl informerade beslut i alla skeden. Att inte låta kortsiktiga ekonomiska mål stå i vägen för långsiktigt hållbara lösningar. Vi arkitekter måste ta på oss hatten som förändringsagenter och visa hur vi tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kan göra störst skillnad, säger Joakim.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]