[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 14 december, 2020

Strandskydd ska kunna upphävas

Det ska bli enklare att bygga strandnära på landsbygden. Det är ett av de förslag som utredaren Catharina Håkansson Boman lägger fram

Att se över strandskyddet är en del av januariavtalets 73-punktsprogram. Nu är utredaren Catharina Håkansson Boman klar och har lämnat över sina förslag som ska underlätta strandnära byggande och verksamhet inom landsbygdsområden till miljö­minister Isabella Lövin. På DN Debatt presenterar hon sina viktigaste slutsatser.

Hon menar att förutsättningarna för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar att kunna etablera sig i områden med lägre befolkningstäthet och exploateringstryck måste förbättras. Men hon betonar samtidigt vikten av att stärka strandskyddet i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på byggmark är stor.

[ Annons ]

Catharina Håkansson Boman föreslår att kommuner ska kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet ska kunna hävas i landsbygdsområden. Det ska också vara möjligt för kommuner att peka ut områden i översiktsplanen, där det ska vara enklare att få dispens än med dagens så kallade LIS-områden.

Utredaren vill se ett mer differentierat strandskydd. Catharina Håkansson Boman skriver: ”Lättnader i strandskyddet kommer exempelvis att kunna genomföras i mycket större utsträckning i Jokkmokks kommun, som har den lägsta exploateringsgraden av stränderna (1,4 procent) än i Danderyds kommun, som har den högsta (68,9 procent).”

Hon menar också att det varit problematiskt för den enskilde och för allmänheten att veta var strandskyddet gäller. Där tror hon att en digitalisering ska bidra till att göra strandskyddet mer transparent, förutsägbart och rättssäkert.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]