[ Annons ]

Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.
Publicerat 19 mars, 2021

Strandning i Sundsvall

Hyresförhandlingarna i Sundsvall har havererat. Fastighetsägarna MittNord valde att  frånträda efter vad de ansåg vara ett oacceptabelt slutbud från Hyresgästföreningen.

Den 15 mars valde Fastighetsägarna MittNord att frånträda förhandlingarna för den övervägande delen av beståndet man förhandlar i Sundsvalls kommun. Närmare 2 300 hushåll berörs.

Hyresgästföreningen ansåg att hyresjusteringen till följd av pandemin borde vara väldigt låg om ens någon alls. Något som Fastighetsägarna MittNord ej kunde acceptera, utan yrkade på att hyresnivån skulle följa den allmänna ekonomiska utvecklingen och att där finns en del kostnadsökningar att ta hänsyn till.

[ Annons ]

– Den samhällsekonomiska utvecklingen har varit avgörande för hur våra yrkanden landat, liksom avvikelser i de lokala förhållandena. Det var inför årets förhandlingar tydligt att det fanns utrymme för en måttfull justering av den allmänna hyresnivån 2021, säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Slutbudet från Hyresgästföreningen, 0,89 procents höjning med ikraftträdandedatum 1 april, är betydligt lägre än den överenskommelse HGF träffat med kommunägda Mitthem.

Peter Sörman menar att en höjning på 1,5 procent, vilket för snitthyresgästen motsvarar cirka 90 kronor i månaden är en förutsättning för att kunna erbjuda ett fortsatt gott underhåll och en god service till hyresgästerna.

– Vi konstaterar att Hyresgästföreningen ännu en gång använder sitt veto för att tvinga oss att acceptera extremt låga bud. Att frånträda är en sista utväg när förhandlingarna inte fungerar, säger Peter Sörman.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]