[ Annons ]

Byggherrar Åseberget, från vänster: Andreas Wingfors / PEAB, Mats Berntsson / Ytterbygg, Therese Kilenstam / Tornstaden, Peter Jakobson / Bokab, Anna Olá / Förbo, Helene Eriksson / HSB, Carmith Mårtensson / Wästbygg Projektutveckling. Foto: Förbo.
Publicerat 30 augusti, 2016

Stort samarbete för fler bostäder i Kungälv

Nyligen tecknades ett samarbetsavtal mellan sex bostadsutvecklingsbolag och kommunägda Bokab för att exploatera Åseberget som är en bergsplatå alldeles i utkanten av centrala Kungälv.

Mellan 1000 och 1500 bostäder ska uppföras. Bebyggelsen kommer att utgöra en ny stadsdel i Kungälv med varierande bebyggelsestruktur och upplåtelseform.

[ Annons ]

– Intresset för projektet är mycket stort och mottagandet har varit fantastiskt, säger Peter Jakobson, vd på Bokab, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och som bland annat har till uppgift att skapa nya bostäder. Bokab äger marken och står som initiativtagare till projektet.

En första trevare lades ut redan våren 2015 och gensvaret blev långt över förväntan. Ett 20-tal exploatörer hörde av sig och ville vara med i projektet. Därefter gjordes ett urval och slutligen återstod sex utvalda partner som var villiga att ingå ett samarbetsavtal med Bokab.

Avtal undertecknades i juli 2016 med exploatörerna Förbo, HSB Göteborg, Peab Bostad, Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling Sverige och Ytterbygg samt Bokab som huvudman.

– Det är jättespännande att få vara med från början och utveckla en helt ny stadsdel i centrala Kungälv. I och med detta får vi möjlighet att erbjuda ca 150 nya lägenheter till våra befintliga och blivande hyresgäster, säger Anna Olá, fastighetsutvecklingschef på Förbo.

Normalt sett görs detaljplanearbetet innan eventuella exploatörer tillfrågas. Här har Bokab vänt på ordningen och istället bjudit in exploatörerna innan detaljplanearbetet påbörjas för att höra deras synpunkter, tankar och idéer. På så sätt säkerställs att intressenterna vill vara med och bygga när planarbetet är klart.

Går allt som planerat hoppas Bokab på byggstart någon gång under 2018.

Fakta Åsebergsprojektet

Ca 300 000 kvm, varav kommunägda Bokab äger 90-95 procent.

En bergsplatå, vid infarten till Kungälvs centrum, som sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo industriområde i väster. Utsikt mot Komarken och älven.

1000-1500 bostäder. Planerad byggstart 2018.
Blandad bebyggelse med friliggande villor, radhus, två- och trevånings flerbostadshus och ett antal punkthus med upp till åtta våningar i såväl bostadsrätts- som hyresrättsform.
Exploatörer: Förbo AB, HSB Göteborg, Peab Bostad AB, AB Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB och Ytterbygg AB samt Bokab.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]