Veidekke Bostad får klartecken för sitt hittills största bostadsprojekt. Detaljplanen för 360 nya bostäder godkändes av Mark- och miljödomstrolen. Första inflyttningen beräknas till 2015.
Publicerat 16 maj, 2012

Stort nybyggnadsprojekt på Östermalm i Stockholm

Veidekke Bostad får klartecken för sitt hittills största bostadsprojekt. Detaljplanen för 360 nya bostäder godkändes av Mark- och miljödomstrolen. Första inflyttningen beräknas till 2015.

De nya bostäderna planeras på den plats där Kungliga Musikhögskolan finns idag. Musikhögskolan kommer att finnas kvar på platsen även i fortsättningen och de nya fastigheterna ska kombineras med de kulturminnesskyddade stall- och ridhusbyggnaderna som står kvar på tomten.

[ Annons ]

Totalt kommer det bli 360 bostäder med plats för ungefär 900 personer. Akademiska Hus och Veidekke har sedan 2005 drivit detaljplanen och välkomnar nu domstolens beslut. Hela projektet beräknas vara klart 2018.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]