[ Annons ]

Foto: Helsingborg City.
Publicerat 25 maj, 2021

Stort missnöje med regeringens stödpaket

Hela åtta av tio näringidkare i svenska stadskärnor anser att hyresstödet till drabbade verksamheter har inte fungerat tillfredsställande. Det framgår av en rapport från 33 cityorganisationer.

Pandemin har drabbat svenska stadskärnor hårt, trots regeringens omfattande stödpaket. 33 av landets cityorganisationer har därför frågat verksamheter i lika många städer hur de upplevt att hanteringen av stödpaketen fungerat under krisen. 

Undersökningen kom till stånd eftersom cityorganisationerna ansåg att Näringsdepartementets egna rapporter, som visar att stöden fungerar, inte ger en rättvisande bild. 

[ Annons ]

Resultatet av undersökningen är slående. Hela åtta av tio verksamheter upplever att stöden fungerar dåligt och en majoritet anser att handläggningstiden som ett stort problem. 

Ett exempel på ett stöd som fungerat dåligt är hyresstödet, där regeringen lagt över ansvaret på enskilda fastighetsägare. 

Nästan hälften av respondenterna gav regeringens hantering av stödpaketet sämsta tänkbara betyg.

Hanna Candell, vd på Helsingborg City, säger att man haft en tät dialog med både fastighetsägare och verksamheter i city och följt utvecklingen noga det senaste året. 

– Det finns en stor frustration, men trots detta gör de vad de kan för att hålla sina verksamheter igång. Samtidigt som de underlättar för kunder och besökare så säkerställer de en trygg handel, besöksnäring och allas vår närvaro på stan. Våra verksamheter är hjältar som tar ansvar både för sig själva och andra. Staten måste ta sitt ansvar och vara långsiktiga med sitt stöd. Nu är det regeringens tur att hålla i och hålla ut så att företagen klarar en omstart när pandemin klingar av, säger hon.

”Vi är ett litet företag och behöver ibland ta snabba beslut. Vi hade önskat mer flexibilitet. Vi hade önskat att vi kunde söka stöd för en månad i taget, men svårt att vänta i fyra månader innan vi kan få pengar för lön som behöver utbetalas. Vi har fått förlita oss helt på våra buffertbesparingar för att klara av dessa månader.”, skriver en av näringsidkarna

Läs hela rapporten och nära 200 kommentarer från näringsidkare i hela landet här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]