Foto: Hemsö.
Publicerat 30 maj, 2016

Stort intresse för Hemsös hållbara obligation

Hemsö har som första nordiska bolag emitterat en hållbar obligation. Emitterat belopp är en miljard kronor. Transaktionen fick ett starkt gensvar från marknaden och orderboken uppgick till cirka två miljarder kronor inom loppet av drygt två timmar.

Hemsös hållbara obligation löper i fem år och är fördelad på ett lån om 700 miljoner kronor med rörlig ränta om tre månader Stibor plus 1,15 procent, samt ett lån om 300 miljoner kronor med fast årlig ränta om 1,375 procent.

[ Annons ]

Likviden kommer att användas till tre hållbarhetsprojekt:

• Hemsös nyligen totalrenoverade skol- och äldreomsorgsfastighet Grenverket (Lund Klostergården 2:9) och den snart färdigställda Life-Science fastigheten Technology for Health (Huddinge Medicinaren 23). Båda byggnaderna är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver.

• Hemsös investering i utemiljön vid Grenverket. Utformningen av Grenverkets utemiljö är baserad på forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet och syftar till att minska stress och därmed förbättra inlärningsförmåga hos elever och andra som vistas i miljön.

• Omställningsprojekt där några av Hemsös befintliga fastigheter konverterats till flyktingbostäder för att möta kommuners akuta behov till följd av den kraftigt ökade migrationen.

Enligt villkoren i ramverket för hållbara obligationer ska Hemsö årligen rapportera användningen av likviden. Handelsbanken har agerat rådgivare till Hemsö vid framtagandet av de hållbara villkoren.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]