[ Annons ]

Det finns ett stort intresse för fastighetsinvesteringar, bara under första kvartalet uppgick investeringsvolymen till 19,5 miljarder kronor. En ökning med sex procent jämfört med 2010. Trots ett starkt intresse från internationella investerarna så dominerade de inhemska köparna marknaden.
Publicerat 20 april, 2011

Stort intresse för fastighetsinvesteringar

Det finns ett stort intresse för fastighetsinvesteringar, bara under första kvartalet uppgick investeringsvolymen till 19,5 miljarder kronor. En ökning med sex procent jämfört med 2010. Trots ett starkt intresse från internationella investerarna så dominerade de inhemska köparna marknaden.

Den svenska ekonomin är i en fas av mycket kraftig tillväxt och är i en europeisk jämförelse mycket stark jämfört med andra länder. De flesta mikroindikatorer ser mycket positiva ut och i dagsläget ser inflationen ut att vara ett begränsat hot. Det största hotet mot tillväxten är snarare omvärldsfaktorer som är svåra att förutspå.

[ Annons ]

Investeringsvolymen under årets första kvartal uppgick till 19,5 miljarder kronor, vilket var en ökning med sex procent jämfört med första kvartalet 2010 och är ett tydligt tecken på ett fortsatt stort intresse för fastighetsinvesteringar. Trots ett mycket starkt intresse från de internationella investerarna så var det de inhemska köparna som, precis som under föregående år, dominerade marknaden.

Det ökande intresset för kommersiella fastigheter har stärkts under det senaste kvartalet och försäljningar av bostadsfastigheter svarar endast för ca 22 procent av den totala transaktionsvolymen, vilket skall jämföras med en andel om 42 procent under 2010. Exempelvis så uppgår transaktionsvolymen för handelsfastigheter under kv1 2011 till cirka hälften av den totala volymen för handelsfastigheter under 2010.

Läs gärna mer i vår rapport Sweden Investment Bulletin Spring 2011.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]