Publicerat 16 december, 2019

Stort fokus på kulturen under det gångna året

2019 pratade vi om hur ett hållbart fastighetsföretagande har fler aspekter än att förvalta på ett energieffektivt sätt. Och det fanns nästan ingen diskussion om stadsutveckling som inte berörde kulturens roll.

FINANSIELLT TRYCK

[ Annons ]

4 februari När Castellum publicerade sin års-redovisning var man bland de första att rapportera i linje med TCFD:s riktlinjer. Task Force on Climaterelated Financial Disclosures är ett initiativ där företag frivilligt kan välja att rapportera om hur klimatrisker kan komma att påverka lönsamheten. Att hållbarheten allt mer drivs framåt av ett starkare finansiellt tryck än ren goodwill är en tydlig trend. Det handlar om ett rent riskminimeringsperspektiv där även pengar som inte är grönt öronmärkta tenderar att ta allt större hänsyn till hållbarhetsdelen i årsredovisningen.

MOBILITET ÖVERALLT

14 mars Bortom elsparkcyklar i högar i varje gathörn har det lanserats flera olika koncept för bättre mobilitet. Som de boende i Riksbyggens Brf Viva i Göteborg som var först ut att använda EC2B-appen. Via den har de tillgång till cykelpool, bilpool och möjlighet att boka kollektivtrafikbiljetter.

NU ÄR VÄGEN UTSTAKAD

20 mars Att det var Fastighetsägarnas vd Reinhold Lennebo som överlämnade Färdplanen för fossilfri konkurrenskraft till regeringen får ses som symbolisk markör för ett närmande mellan fasighets- och uppvärmningsbranscherna. I planerna, som tagits fram inom ramen för initiativet Fossilfritt Sverige, beskrivs hur man till 2030 ska ha fasat ut fossila bränslen och till år 2045 gå från att vara fossilfri till att bli klimatpositiv.

SOLCELLSBOOM

24 maj Diös meddelar att man installerar sin största solcellsanläggning hittills på en fastighet i centrala Gävle. Här fanns det gott om exempel att välja bland. För även om det ännu inte sammanställts några siffror för installerad solcells-kapacitet 2019 så menar de flesta bedömare att vi är mitt uppe i en solcellsboom. Att Diös anläggning har en beräknad toppeffekt på 255 kW har nog mer med regelverk än takyta att göra. Nu hoppas många att begränsningen för att skattefritt producera solel i den egna byggnaden ska slopas.

KULTURVURMARE

2 september Atrium Ljungberg presenterar planerna för den nya konsert- och klubbscenen Fållan i Slakthusområdet. En dryg månad senare bjuder AMF Fastigheter tillsammans med Björn Ulveus Pop House in till Space på Sergels torg. Där ska det bli ett digitalt kulturcenter. Det efter en vår med demonstrationer, protestlistor och het debatt efter beskedet att Kägelbanan och flera andra scener i Stockholm la ner eller hotades av nedläggning. Samtidigt talade fastighetsbolagen sig varma för hur konst, kultur och kreativitet ska ta plats i staden. Som Mats Hederos, vd AMF Fastigheter under Almedalsveckan.

– Det är en missuppfattning att det inte skulle vara lönsamt att jobba med kreativa näringar. Det mest lönsamma vi gör är när vi blandar in kultur och kreativitet. Då skapar man attraktivitet och andra är beredda att betala en högre hyra.

(Foto: Atrium Ljungberg)

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]