[ Annons ]

Skyddsrum med paketerade skyddsmasker och annan utrustning. Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Publicerat 23 januari, 2018

Stort behov av nya skyddsrum

Det finns för få skyddsrum för att ge hela befolkningen skydd. Det visar en ny rapport från MSB.

Med bristande kontroll över Sveriges befintliga skyddsrumsbestånd så tycks regeringens inställning länge varit att det är morgondagens problem. Men morgondagen tycks vara här.

[ Annons ]

– Skyddsrum byggdes fram till 2002, då det blev byggstopp. Nu har det säkerhetspolitiska läget i Europa förändrats. Särskilt sedan situationen i Ukraina, 2014. Därför ser vi över hur befolkningsskyddet kan anpassas till nutid, säger Ove Brunnström på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I en behovsrapport fastställer MSB att Sverige behöver rymma 50 000 fler personer i nya skyddsrum. Det finns idag 65 000 skyddsrum i anslutning till svenska bostadshus, industribyggnader och offentliga utrymmen.

Regeringens och riksdagens stående direktiv är att nya skyddsrum kan vänta tills dess att hotbilden mot landet förändras. Men behöver man verkligen viga dyrbara resurser åt skydd mot bomber som aldrig faller?

– Vi räknar med begränsade resurser.  Därför rekommenderar vi inledningsvis att nyproduktion ska ske i militärstrategiskt viktiga områden som Stockholm, Gotland, Öresundsregionen och Nordkalotten.

Det är genomgående samma områden som brister.

Sedan 2006 har MSB identifierat flera problem i det nuvarande beståndet och kommer därför öka antalet tillsynskontroller.

– Det är genomgående samma områden som brister. Det kan röra sig om igenbyggda golvbrunnar, rostiga golvjärn eller andra ombyggnationer som bryter mot föreskrivningar om skyddsrumsregler, säger Ove Brunnström.

Kontrollerna utökas nästa år

Fastighetsägaren ansvarar för att skyddsrummet uppfyller reglerna och måste åtgärda upptäckta brister. En relativt liten del av skyddsrummen har kontrollerats, runt en till två procent varje år. Dessa kontroller kommer nu att utökas. Skyddsrum ska kunna användas till annat, men utan att påverka skyddsförmågan. Rummet kan exempelvis användas som cykel- eller lägenhetsförråd, men ska kunna iordningställas på 48 timmar.

Tänk på att

Det ska finnas tillgång till vatten, värme, ventilation och toalett.

Fastighetsägare ska inhämta yttrande från MSB innan exempelvis fasadrenoveringar görs, som kan påverka skyddsrummets stomme.

Skyddsrumsskyltar ska finnas på plats.

Smörj stängningsbeslag och gångjärn på skyddsrumsdörrar.

Åtgärda eventuella rostangrepp på karmar, trösklar, luckor och dörrar.

Se till att endast skyddsrumsutrustning finns i skyddsrumsförrådet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]