Publicerat 11 juni, 2018

Stort behov av fler skolor och äldreboenden

Samtidigt som vi blir fler, om åtta år är vi fler än 11 miljoner invånare i Sverige, sker även en kraftig demografisk förändring där andelen yngre och äldre ökar. Med det uppstår ett större behov av skolor och äldreboenden.

– När det gäller de äldre har vi kunnat förutspå det under en lång tid, och där blir det stora skiftet 2020 och åren framåt då 40-talisterna kommer upp i 80-årsåldern, säger Peter Stein, nationalekonom och expert på demografiska förändringar. 

[ Annons ]

Men, tillägger han, ökningen av yngre har överraskat och är delvis ett resultat av den ökande invandringen de senaste åren. Den stora gruppen födda i början av 90-talet är nu i fruktsam ålder och får barn åren framåt. 

– Vi vet även att invandrare föder fler barn än inhemskt födda, påpekar Peter Stein. 

Redan i höst kommer det märkas att trycket ökar inom skolan då förskoleklass för sexåringar blir obligatorisk. Nu skiljer förstås demografin mellan kommunerna och analysen måste göras lokalt. Även tillväxtkommuner som Uppsala och Västerås får många äldre. Stockholm har fram till 2025 en större ökning i yngre 0 till 7 år. 

 

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]