[ Annons ]

Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna Sverige. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 1 april, 2022

”Stort ansvar att hålla skyddsrummen i skick”

Fastighetsägare kommer nu få informationsmaterial från MSB om hur de ska sköta sina skyddsrum. Det framkom under fredagens presskonferens med MSB.

I händelse av krig måste skyddsrummen vara funktionella inom 48 timmar, vilket är fastighetsägarnas ansvar. Det innebär bland annat att se till att det är lätt att hitta till skyddsrummet och att det finns utrustning som fungerar, liksom att ventiler och brunnar är i ordning.

– Målet är att svenska skyddsrum ska vara i tillräckligt gott skick om det yttersta hotet skulle bli verklighet, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, MSB.

[ Annons ]

Som bekant får man använda skyddsrummet till annat i fredstid, till exempel förråd, cykelrum, garage, pingisrum eller kontor. Användningen får dock inte bli mer komplicerad än att det går att komma åt skyddsrummets olika detaljer för underhåll och inspektion.

Charlotte Petri Gornitzka betonade dock att det i dagsläget inte är aktuellt med att iordningsställa eller på annat sätt rensa ut skyddsrum. Däremot är det bra att se till att skyltar finns uppsatta och regelbundet se över sitt eller sina skyddsrum och skyddsrumsförråd.

Samtidigt är många fastighetsägare osäkra på sitt ansvar. Därför ska myndigheten genomföra en informationskampanj, riktad till just fastighetsägare, i form av en broschyr som ska skickas ut löpande under våren. Innehållet kommer även att ligga på myndighetens web.

För en fastighetsägare handlar frågan om tre viktiga delar, enligt Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna: samverkan, underhåll och rutiner.

– Samverkan på lokal och regional nivå behövs för att bolla idéer med varandra och utbyta erfarenheter med varandra. Fastighetsägarna har ett stort ansvar att hålla skyddsrummen i skick, och där bör man som ägare ställa sig tre frågor – ”hur, vad och när gör jag det?” Och sen rutiner för arbetet; hur ska fastighetsägaren se till att ställa det i ordning om det skulle behövas, och hur kommunicerar man med hyresgästerna, eftersom det finns en viss oro kring det här? Därför är det väldigt viktigt med det här underlaget som utvecklats och förnyats av MSB.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]