[ Annons ]

Göteborgare, malmöbor och stockholmare vill lösa bostadskrisen genom att rusta upp nedgångna områden, bygga nya stadsdelar, förtäta de som finns och förenkla byggregler för bostäder. Det visar en ny undersökning.
Publicerat 26 juni, 2014

Storstadsborna vill bygga nytt och förtäta

Göteborgare, malmöbor och stockholmare vill lösa bostadskrisen genom att rusta upp nedgångna områden, bygga nya stadsdelar, förtäta de som finns och förenkla byggregler för bostäder. Det visar en ny undersökning.

Boende i Sveriges tre storstadsregioner har  i en undersökning, som NCC låtit göra, svarat på hur de upplever bostadsmarknaden och hur de vill lösa bostadskrisen.

[ Annons ]

Över hälften (56 procent) upplever att det byggs för lite i deras egen region, oavsett stad och bostadsform. Hälften av föräldrarna med hemmaboende barn är oroliga för sina barns framtida bostadssituation, och mer än hälften sparar till barn och barnbarns framtida boende. Hela 65 procent, framförallt bland hyresgäster, tycker att det finns för få bostäder i den prisklass som de har råd med.

För att lösa bostadskrisen tycker nästan hälften av de tillfrågade (46 procent) att man främst bör rusta upp nedgångna bostadsområden. En åsikt som är jämnt fördelad över politisk tillhörighet. 37 procent tycker att reglerna för att bygga bostäder ska förenklas, och där skiljer det sig mellan alliansväljare som är mer positiva till enklare regler (50 procent) jämfört med 31 procent rödgröna väljare.

Oavsett politisk tillhörighet och om man bor  i eller utanför stan tycker 50 procent att det ska byggas nya stadsdelar runt städerna. På andra plats föreslås förtätning av bostadsområdena utanför innerstan eller i närförorterna och på tredje plats; bygg fler höghus i närförorterna.

Endast 29 procent är emot att det byggs mer i det egna närområdet. Innerstadsbor är mer positiva till att förtäta i innerstan än bosatta i ytterområdena.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]