[ Annons ]

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt det senaste året. I de tre storstäderna påbörjades fler bostäder än på 30 år. Men de närmaste åren blir ökningen betydligt svagare.
Publicerat 30 juni, 2011

Största byggboomen på decennier – men snart vänder det

Bostadsbyggandet har ökat kraftigt det senaste året. I de tre storstäderna påbörjades fler bostäder än på 30 år. Men de närmaste åren blir ökningen betydligt svagare.

29 500 bostäder påbörjades det senaste året till och med mars. Det är 45 procent fler än ett år tidigare. Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus har ökat betydligt och var nära de förra toppåren 2005-2007. Både hyresrätter och bostadsrätter har ökat starkt. Däremot var antalet påbörjade småhus 40 procent färre än under toppåren.

[ Annons ]

Stockholms, Göteborgs och Malmö stad rapporterade det högsta antalet byggstarter på mer än 30 år, bortsett från år 2006 med de så kallade Odellplattorna – det vill säga det år då husbyggare gick miste om ränte- och investeringsbidragen om de inte hunnit åtminstone gjuta betongplattan innan årsskiftet.

I kranskommunerna kring storstäderna har byggandet bara återhämtat sig delvis. Det gäller i synnerhet i Storstockholm, där antalet påbörjade bostadsrätter och småhus är hälften så stort som vid den förra toppen. I Storgöteborg och i Stormalmö har inte småhusbyggandet återgått till tidigare nivåer. Boverket bedömer att i främst Storstockholm är byggandet otillräckligt i förhållande till befolkningsökningen.

I övriga landet har byggandet av flerbostadshus ökat med 80 procent det senaste året, medan byggandet av småhus har minskat med nästan 10 procent.

Boverket ser också tendenser till att tillväxttakten i bostadsbyggandet  snart kommer att avta. Prognosen säger att 31 000 bostäder påbörjas i år. Av dessa är 29 000 nybyggnad och 2 000 nettotillskott genom ombyggnad. År 2012 påbörjas 32 500 bostäder. Det är främst byggandet av bostadsrätter som ökar.

– Totalt sett är det en för låg nivå för att möta behoven hos en växande befolkning. Många ungdomar vill ut på bostadsmarknaden och inflyttningen till de större städerna är stor, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket i ett pressmeddelande.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]