[ Annons ]

Den enskilt största bostadsbyggnaden certifierad som passivhus är nu färdigt. Under oktober går flyttlassen till kvarteret Fältspaten i Skövde, som har 78 bostäder och en gemensam lokaldel.
Publicerat 13 oktober, 2014

Största bostadsbyggnaden i passivhusutförande klar

Den enskilt största bostadsbyggnaden certifierad som passivhus är nu färdigt. Under oktober går flyttlassen till kvarteret Fältspaten i Skövde, som har 78 bostäder och en gemensam lokaldel.

– Som en del av Skövdebostäders miljöarbete har kv Fältspaten byggs för att klara både kraven för passivhus enligt FEBY12 och Miljöbyggnad klassning guld, anger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder. Miljöbyggnad ställer krav på miljöriktigt utförande och materialval, medan passivhuskraven ger mycket låg energianvändning och därmed framtida låga driftskostnader och en låg påverkan på den yttre miljön. Bägge aspekterna är lika viktiga och kraven kompletterar varandra.

[ Annons ]

Två separerade huskroppar hålls ihop med en gemensam lokaldel på bottenvåningen. Låg energiåtgången genom bra isolering och genomtänkta konstruktionslösningar som minimerar köldbryggor är några av de energieffektiva lösningarna. Värmeåtervinning ur frånluften sker med en korsströms värmeväxlare för att undvika luktöverföring till den friska tilluften.

Byggnaden är också först i Sverige med en bergvärmelösning för att försörja varmvatten och värme, något som inte har valts för så stora passivhusbyggnader tidigare. Byggnaden förväntas använda mindre än 25 kWh/m2, vilket är ett av energikraven i passivhuskriterierna FEBY12. Övriga krav avser husets värmeförlusttal, ljud, inneklimat och fuktsäkerhet.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]