Mall of Scandinavia klarade BREEAM- certifieringen. Fredrik Holmström har sett till att miljöfrågorna har varit med i hela processen. Foto: Mikael Gustavsen
Publicerat 4 januari, 2016

Störst blev blev bäst i klassen

En miljon besökare bara drygt två veckor efter invigningen. Mall of Scandinavia i Solna – jättegallerian med över 100 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på fler än 230 butiker har onekligen fått sin beskärda del av rampljuset.

Mindre uppmärksammat är att det är första gången ett svenskt köpcentrum certifierats enligt den globala miljö- och hållbarhetsstandarden breeam med betyget Excellent i projekteringsfasen (arbetet pågår för närvarande att sammanställa dokumentationen för den slutgiltiga certifieringen).

[ Annons ]

En som varit djupt involverad i certifieringsprocessen är Fredrik Holmström, regionchef miljö på konsultfirman Hifab. Men några särskilt spektakulära lösningar finns det egentligen inte att peka på när han visar runt.

– Från början fanns det planer att satsa på innovationer som exempelvis energialstrande fartgupp i parkeringsgaragen. Men det föll bort under resans gång, säger Fredrik Holmström.

Visst finns det smarta miljötekniska lösningar som energisnåla rulltrappor, led-belysning och luftridåer som minskar värmeläckaget från transporterna. Men det är snarare förmågan att ha lyckats hålla ordning och reda och att få in miljöarbetet i hela byggprocessen som imponerar.

Med den officiella titeln assessor har Fredrik Holmström varit spindeln i nätet i certifieringsprocessen. Han i nära samarbete granskat att miljöfrågorna kommit in överallt i projekterings-fasen och efteråt granskat att de verkligen finns på plats.

Certifieringen innebär en mängd indikatorer som ska in i projekteringen. Man tittar exempelvis på energianvändningen – det finns ett helt kapitel för det – innemiljöfrågor, avfall och transporter.

– Alla entreprenörer, med Peab i spetsen, har jobbat enligt digra anvisningar för att säkerställa miljöåtagandet. Man har exempelvis haft personal som suttit och loggat alla transporter till och från bygget, berättar Fredrik Holmström.

Numera är det mer eller mindre självklart att bygga miljösmart och kanske hade slutresultatet egentligen inte sett så annorlunda ut även om man hade struntat i hela processen att certifiera enligt breeam.

– Möjligen hade man valt en enklare lösning på något ställe utan breeam. Nu har man spets på alla områden, säger Fredrik Holmström.

Han menar att man snarare ska se det från andra hållet – att den stora fördelen med att utgå från ett certifieringssystem är att man får en given struktur att följa. Det blir ordning och reda på bygget helt enkelt.

– Men framför allt att man har koll och skaffar sig dokumentation. Inte minst är det viktigt när man pratar fastighetsvärdering. Om Unibail-Rodamco någon gång skulle vilja sälja lär det ha betydelse att kunna visa att man erhållit en hög klass.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]