[ Annons ]

2 000 nya bostäder, 11 000 kvm ny handel och 21 000 kvm nya kontor. Nu är ett nytt planprogram för Huddinge centrum antaget i samhällsbyggnadsnämnden.
Publicerat 22 mars, 2013

Storsatsning på området runt Huddinge centrum

2 000 nya bostäder, 11 000 kvm ny handel och 21 000 kvm nya kontor. Nu är ett nytt planprogram för Huddinge centrum antaget i samhällsbyggnadsnämnden.

– Vi har höjt ambitionsnivån för bostadsbyggandet ytterligare. Det här planprogrammet innehåller nästan dubbelt så många bostäder som det ursprungliga förslag som skickades ut på samråd. Det finns behov av nya bostäder och området runt Huddinge centrum är väldigt attraktivt, säger Tomas Hansson (KD), kommunalråd och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

[ Annons ]

Planprogrammet ska nu behandlas av kommunstyrelsen, som fattar det slutgiltiga beslutet.
– Planerna innebär också en rejäl utökning av handelsytorna i Huddinge centrum. Vi vill ha en mix av bostäder och handel, så att det blir en levande stadsdel även efter stängningsdags. Vi arbetar också med att utveckla parkerna och den offentliga miljön runt centrum, berättar Tomas Hansson.

– Det stora hindret för utvecklingen i Huddinge centrum är förseningen av Södertörnsleden. Mycket är beroende av att den tunga trafiken försvinner från Storängsleden, som ligger alldeles intill centrumområdet. För att alla de nya bostäderna ska kunna komma till stånd behöver Trafikverket ta sitt ansvar, konstaterar Tomas Hansson.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]