[ Annons ]

Bild: Shutterstock
Publicerat 5 maj, 2017

Storsatsning på digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Uppkopplad byggplats och Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är två projekt inom Smart Built Environment som får extra medel i regeringens satsning på de strategiska innovationsprogrammen.

Tillsammans får det båda projekten 24 miljoner kronor i statlig finansiering. Utöver det ska de samfinansieras med lika mycket från sektorn.

[ Annons ]

Det var under konferensen Samverkan för innovationsom innehållet i regeringens strategiska samverkansprogram presenterades. Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram, och som en del av regeringens satsning förstärks nu alltså programmet med två riktade insatser.

– Vi är både glada och stolta över att ha fått förtroendet att arbeta vidare med dessa två projekt. De förstärker redan pågående sats­ningar inom programmet och har kopplingar till flera andra strategiska innovations­program, säger Amy Rader Olsson, programchef Smart Built Environment.

4 miljoner kronor går till projektet Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen. Det går ut på att hitta lösningar för ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med sär­skilt fokus på processens tidiga planeringsskeden, det vill säga översiktsplanering, med­borgar­dialog och medskapande med användning av digitaliseringens tekniska möjligheter.

– En stor utmaning är att säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig. I motsats till hur det fungerar idag är det mycket viktigt att den information som arbetas fram i processens olika faser kommer nästa aktör och skede till del och kan användas på ett smidigt sätt. Lösningen är att informationen är digital och standardiserad. Detta motverkar nu­varande fragmentering, dubbelarbete och möjliggör en snabbare, säkrare och transparent pro­cess, säger Elisabeth Argus, projektledare för Digitalisering av samhällsbyggnads­processen.

Den stora potten, alltså 20 miljoner kronor, finansierar en testbädd för att med digitalisering effektivisera värdekedjorna i byggandet.

– I projektet samverkar ett antal ledande bygg- och IKT-aktörer med högskolor med målet att öka pro­duktiviteten samtidigt som transporter, energi- och råvaruanvändning effektiviseras. Vi byg­ger vidare på en befintlig testbäddsmiljö inom Smart Built Environment, i samverkan med test­bäddar inom verkstads- och processindustrin, berättar Lars Stehn som är projektledare för Uppkopplad byggplats.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]