Idag fattades beslut om att börja bygga de så kallade Stockholmshusen. En satsning där de tre allmännyttiga bolagen tillsammans med Stockholms stad ska pressa hyrorna i nyproduktionen.
Publicerat 25 augusti, 2015

Storsatsning på billiga hyresrätter i Stockholm

Idag fattades beslut om att börja bygga de så kallade Stockholmshusen. En satsning där de tre allmännyttiga bolagen tillsammans med Stockholms stad ska pressa hyrorna i nyproduktionen.

De allmännyttiga bostadsbolagen ska fördubbla sin byggnation de kommande åren. Att massproducera de så kallade Stockholmshusen blir en viktig pusselbit för att kunna erbjuda hyror som även låginkomsttagare har råd med.

[ Annons ]

Förhoppningen är att man genom att bygga typhus så ska hyran för en trea kunna hamna på mellan 7500 till 15000 kronor i månaden.

Var bostäderna ska byggas är inte klart. Jakten efter lämplig mark pågår för fullt.

Många menar att det just är de höga markpriserna i Stockholm som är kostnadsdrivande.

– Jag skulle ju såklart gärna se att set var lägre markpriser. Men i det här fallet är det inget vi kan påverka, det är lika för alla. Men vi bygger huvudsakligen på tomträtt, där har vi en markpolitik så att vi kan genomföra detta, säger Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder.

Han menar att bolagen genom den gemensamma satsningen skapar förutsättningar att hålla nere tidsåtgång och kostnader i flera led, från markanvisning till att byggnaderna står färdiga

– Inte minst kapar vi kostnader genom att bygga på många ställen samtidigt under lång tid, säger säger Pelle Björklund.

Stockholmshusen jämförs ibland med Sabos kombohus, något som Pelle Björklund värjer sig emot.

– Detta är en helt egen modell som vi har tagit fram som bygger på Stockholmstradition. Visst handlar det om ett modulbygge. Men det är ett hus som kan byggas samman med kvartersstrukturen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]