[ Annons ]

Det finns en marknad för minst 50 000 nya seniorbostäder fram till år 2025. Den bedömningen gör Handelns utredningsinstitut (HUI) i en ny rapport.
Publicerat 30 januari, 2012

Större behov av tjänster i boendet visar ny rapport

Det finns en marknad för minst 50 000 nya seniorbostäder fram till år 2025. Den bedömningen gör Handelns utredningsinstitut (HUI) i en ny rapport.

Andelen äldre (över 65 år) i befolkningen ökar med 6 procent fram till 2030 och frågan som många i fastighetsbranschen måste ställa sig är hur denna grupp vill bo på ålderns höst.

[ Annons ]

– De allra flesta kommer precis som i dag bo i vanliga lägenheter eller i egnahem. Men vi ser också en stor potential för olika typer av boenden där det finns service, gemenskap och trygghet, säger Per Hortlund, analytiker på HUI.

Och resurser finns. Gruppen 55–75 år, totalt 2,3 miljoner personer, kommer år 2025 ha en disponibel inkomst på 900 miljarder och spendera 200 miljarder på bostäder.

Man vill inte låna eller låsa in stora belopp på ålderns höst.”
Per Hortlund, analytiker på HUI

I dag är det i princip bara bostadsrätter som finns att tillgå, som Seniorgården, Victoria Park med flera.

– Men enkäter som kommunerna gjort visar att flertalet äldre vill bo i hyreslägenhet. Man vill inte låna eller låsa in stora belopp på ålderns höst, säger Per Hortlund.

Problemet enligt utredarna är att byggbolagen har bättre vinster i att bygga bostadsrätter och att hyresregleringen inte tillåter fastighetsägare att baka in olika tjänster i hyran.

Fastighetsbolaget 1909 i Sigtuna är en av få som hyr ut seniorbostäder – 51 exklusiva lägenheter i Närlunda park i Helsingborg.

– Att kalkylen gick ihop beror helt på att fastigheten redan hade gemensamhetsutrymmen som kunde användas. Att bygga ett nytt seniorboende för uthyrning går inte så som hyreslagstiftningen är idag, säger Magnus Sundström, vd för bolaget.

Men han ser en stor marknad med relativt friska äldre som söker ett boende med gemenskap.

– Fast det finns också en tveksamhet att betala mer – många svenskar har fortfarande inställningen att det allmänna ska stå för behoven när man blir äldre.

En lösning som Per Hortlund tror på är kollektiva hyresrätter för där man betalar en insats och är medlem i en förening som sköter gemensamma utrymmen. Ett sådant boende finns i Jakobsberg i Västerås – ägt av Masmästaren Fastigheter. I huset finns en reception och olika typer av service.

– Vi har en otrolig efterfrågan. Det står 600 i kö och väntetiden är tolv år innan man kan få en plats, säger Anne-Louise Haettman, föreståndare på boendet.

I HUI:s rapport betonas att politikerna måste göra det lättare för folk att köpa tjänster, och det inte bara av arbetsmarknadsskäl.

– Ska kommunerna klara av sina åtaganden kommer det krävas att de äldre själva betalar en del av sin service, säger Per Hortlund.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]