Annelie Hulten, Landshövding Skåne Län
Publicerat 16 oktober, 2019

Stora städer som vill komma närmare

Fehmarn Bält-förbindelsen som just har börjat byggas blir en game changer. Det menade Tomas Becker, direktör String, på ett seminarium om den nya megaregionen mellan Hamburg och Oslo på Nordic Property Expo.

Städerna längs Sveriges västkust ligger tätt. Drar man strecket vidare in i grannländerna kan området från Oslo i norr till Hamburg i söder bli en gigantisk storstadsregion med 11 miljoner invånare. Men då behöver infrastrukturen byggas ut. Johan Wessman, VD Öresundsinstituttet, menade att det viktigaste steget redan är taget. Nu börjar man bygga Fehmarn Bält-förbindelsen, tunneln som ska förbinda Danmark med Tyskland.

[ Annons ]

Kapaciteten på Öresundsbron kommer inte att räcka till när godståg, höghastighetståg och pendeltåg ska samsas samtidigt. Därför finns flera planer på nya förbindelser över Öresund. Där kan man koppla på Västkustbanan.

Tomas Becker, direktör String en organisation som företräder städer och regioner i fyra länder mellan Hamburg och Oslo, pratade om hur ökade godsflöden kommer göra det mer intressant att investera i hela området. Han hänvisade till OECD som pratar om möjligheterna att  skapa en så kallad megaregion.

– Enligt ekonomerna så är megaregionen framtidens växtcentra, sa Tomas Becker.

Man vad ska då denna megaregion syssla med?

– Enligt OECD är vi bäst på gröna lösningar. I södra Norge är man bäst på forskning kring solceller. I Göteborg är Volvo långt framme när det gäller gröna transporter. Danmark är bra på allt som gäller vatten och Hamburg är världens vind-huvudstad, sa Tomas Becker.

Annelie Hulten, Landshövding Skåne Län, tog vid. Hon betonade om att det viktigaste inte är att hitta de ingenjörsmässiga lösningarna.

– Det är människor vi pratar om. När vi sätter upp allt mer gränser är det viktigt att ha en vision om vart vi vill. Vi behöver knyta ihop städerna eftersom folk både vill och behöver röra på sig, sa Annelie Hulten.

Där lyfte hon fram möjligheterna att skapa en kunskapskorridor med flera universitet i städerna i regionen. Men för det behövs det snabbare järnvägsförbindelser. Framförallt mellan Göteborg och Oslo.

– Där har jag övervägt om det inte går snabbare att ta cykeln.

Carl Johan Sonesson, Regionstyrelsens ordförande Region Skåne, talade om samarbetet inom Greater Copenhagen som sker med stor framgång redan nu. Där kopplar han gärna på en utvidgad region.

– När förbindelsen Fehmarn Bält är klar behöver vi en rad infrastruktursatsningar. Får vi det på plats har vi enorma möjligheter. Men det krävs att svenska och danska staten tar ett antal beslut nu.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]