[ Annons ]

Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer det att finnas goda utsikter till att bygga helt giftfritt, och redan nu kan uppemot 60 procent av materialen i nybyggen innehålla minimala halter giftiga ämnen. Det visar tre pilotprojekt där 85 procent av de valda materialen klarade av högt ställda miljökrav.
Publicerat 16 september, 2015

Stora möjligheter att bygga utan gifter

Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer det att finnas goda utsikter till att bygga helt giftfritt, och redan nu kan uppemot 60 procent av materialen i nybyggen innehålla minimala halter giftiga ämnen. Det visar tre pilotprojekt där 85 procent av de valda materialen klarade av högt ställda miljökrav.

Basta, som tillsammans med Trafikverket, Skanska och IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört pilotprojekten, är ett ickevinstdrivande bolag som tillhandahåller en av branschens största databaser med giftfria byggprodukter. Produkterna bedöms utifrån högt ställda miljökrav. Syftet är att hjälpa byggherrar att på sikt fasa ut ämnen med farliga egenskaper från bygg- och anläggningsprodukter.

[ Annons ]

Pilotprojektet som går under namnet Bygga med Basta har tittat på tre objekt: Riksväg 49, Driftområde Nordvärmland och en garagebyggnad på Nya Karolinska i Solna har undersökts i syfte att ta reda på hur långt det egentligen är möjligt att bygga giftfritt i dagsläget.

– Resultatet från projektet är positivt och visar att produktutvecklingen går framåt. Men ska vi nå hundra procent behövs det fler åtgärder, bland annat behöver vi underlätta informationsinsamlingen om det kemiska innehållet i varor, säger Sussi Wetterlin, vd för Basta.

Projekten har visat att olika produktgrupper klarar Basta-kriterierna olika bra. Bland de använda kemiska produkterna klarade omkring 60 procent kriterierna, och generallt kan sägas att produkter som kan beskrivas som enkla, icke-sammansatta som t.ex. geotextil, asfalt, vägmärken och armeringsstål klarade kriterierna bra. Produktgrupper som istället hade det generellt svårare var bland annat relining-produkter, elektronik och tekniskt specialiserade kemiska produkter.

– Genom att identifiera produktgrupper som generellt har svårt att klara av uppställda kriterier blir det tydligare vad som behöver göras och lättare att ställa mer aktiva krav, säger Malin Kotake, Nationell samordnare för Material och kemiska produkter på Trafikverket.

En annan viktig erfarenhet från Bygga med Basta är att materialvalsfrågan bör finnas med redan från start i projekten, helst i designfasen, eftersom det är viktigt att man så tidigt som möjligt säkerställer att giftfria produkter finns att tillgå.

Läs Bastas rapport här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]