[ Annons ]

SL genomför en rad investeringar i kollektivtrafiken under nästa år. Foto: Erja Lampinen.
Publicerat 14 december, 2016

Stora investeringar i Stockholms kollektivtrafik nästa år

Under 2017 sker utbyggnader av Stockholms kollektivtrafik på flera håll. Totalt investeras 8,5 miljarder. Här är listan på samtliga ombyggnader.

Ombyggnaderna av kollektivtrafiken i Stockholm nästa år kommer att påverka den ordinarie trafiken. Men SL framhåller att man ska göra sitt yttersta för att resorna ska gå så smidigt som möjligt.

[ Annons ]

– Att behöva göra långvariga och omfattande avstängningar är inget vi önskar, men det är nödvändigt för att möjliggöra en tätare, punktligare och bättre trafik för resenärerna, säger Fredrik Cavalli-Björkman, biträdande chef för trafikavdelningen vid Trafikförvaltningen.

Utbyggnaderna märks framför allt för resenärer som åker med Roslagsbanan, pendeltåg, Saltsjöbanan och Tvärbanan.

Här är utbyggnaderna i kollektivtrafiken som kommer att göras under 2017:

Roslagsbanan
På de avstängda sträckorna byggs Roslagsbanan ut med dubbelspår, stationerna vid Roslags Näsby, Tibble och Ensta byggs om och det görs säkerhetshöjande åtgärder och byggande av bullerskydd. Åtgärderna ger ökad kapacitet, bättre punktlighet och ökad tillgänglighet. Det påbörjas även arbete med ombyggnad av Hägernäs station och ett nytt resecentrum med en ny station med bussterminal i Arninge.

– Kårstalinjen stängs av 7 januari – 19 augusti och helgen 18 – 19 november.

– Österskärslinjen stängs av helgen 7 – 8 januari och 23 juni – den 9 december.

– Sträckan Djursholms Ösby – Roslags Näsby är avstängd helgen 7 – 8 januari, 23 juni – 19 augusti och helgen 18 – 19 november.

På Näsbyparkslinjen går tågen som vanligt hela året.

Tvärbanan
Tvärbanan ska få ett enhetligt signalsystem som gör att resenärerna slipper omstigning mellan Solnagrenen och Sicklagrenen i Alvik. Banan förlängs från Sickla udde till Sickla. Samtidigt byggs tre nya vändspår som tillsammans med det nya signalsystemet möjliggör ökad turtäthet i framtiden. Det genomförs spårbyten på flera platser längs banan, Stockholms Stad gör två gång- och cykelvägar under banan mellan Valla torg och Linde och Trafikverket renoverar en bro vid Alvik. Under avstängningarna sker trafiken med ersättningsbuss.

• Sicklagrenen stängs av 25 mars – 1 oktober.

• Solnagrenen stängs av preliminärt 26 juni – 30 juli.

Pendeltågen
Under vintern och våren 2017 fortsätter Trafikverket att bygga ut Mälarbanan till fyra spår. Syftet är att göra järnvägen robustare så att tågen kan gå oftare och kunna utnyttja den kapacitetsförstärkning som den nya pendeltågstunneln möjliggör. Hela utbyggnaden av Mälarbanan är klar 2025. Utbyggnaden påverkar trafiken mellan Sundbyberg och Barkarby, men genomförs vid en tidpunkt då det går få tåg.

Trafikverket kommer också att genomföra tunnelarbeten i Rönninge, inkoppling av spår förbi Vega och signalarbeten som under våren innebär vissa helgavstängningar. Under påskhelgen kommer pendeltågstrafiken att vara avstängd mellan Älvsjö och Solna.

Den 10 juli öppnas de nya pendeltågsstationerna Station City och Station Odenplan. De ersätter Stockholms Central och Karlbergs station. När de nya stationerna kopplas in stängs trafiken mellan Älvsjö och Stockholms Central av. Det kommer att innebära begränsad trafik söderifrån under perioden 29 juni – 10 juli.

Saltsjöbanan
De arbeten som görs på Saltsjöbanan omfattar bland annat bullerdämpande åtgärder, upprustning av Neglingedepån, upprustning av stationer, nytt signalsystems och nya kontaktledningar. Under avstängningarna sker trafiken med ersättningsbuss.

• Henriksdal – Slussen är avstängd hela året på grund av Stockholms stads arbeten vid Slussen.

• Henriksdal – Saltsjöbaden/Solsidan stängs av 26 juni – 17 september för upprustningsarbeten längs banan.

Tunnelbanan
Mellan den 15 juli och 25 juli görs förberedelser för byte av en av tunnelbanans broar över Söderström. Detta påverkar Röda linjen och resenärerna får under dessa veckor byta till Gröna linjen mellan Slussen och T-centralen. Själva bytet av bron görs senare och kommer inte att påverka trafiken. Planer finns för att göra motsvarande för Gröna linjen under vecka 44.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]