[ Annons ]

Höghastighetståg och satsningar på 100 000 nya bostäder. Det är två delar av Sverigebygget, den satsning som Alliansen idag presenterade. En satsning vars finansiering delvis planeras komma från kommersiella fastighetsägare. "Ett förslag i rätt riktning, men finansieringsfrågan kräver bättre analys" säger Fastighetsägarna.
Publicerat 2 juli, 2014

Stora frågetecken kring finansiering av Sverigebygget

Höghastighetståg och satsningar på 100 000 nya bostäder. Det är två delar av Sverigebygget, den satsning som Alliansen idag presenterade. En satsning vars finansiering delvis planeras komma från kommersiella fastighetsägare. "Ett förslag i rätt riktning, men finansieringsfrågan kräver bättre analys" säger Fastighetsägarna.

På plats under Almedalens folktätaste dag presenterade Alliansen under onsdagen en ny omfattande satsning på 400 miljarder kronor fram till år 2035 på infrastruktur. Satsningen innefattar nya stambanor för höghastighetståg som ska binda ihop Malmö, Göteborg och Stockholm och bland annat 100 000 nya bostäder. Finansieringen ska komma från såväl staten, berörda kommuner och landsting, brukaravgifter samt privata investerare, där fastighetsbolagen utgör en viktig del.

[ Annons ]

– Infrastruktursatsningar är en viktig del i att skapa förutsättningar för fler bostäder. Det är därför välkommet att regeringen vill genomföra investeringar för att öka bostadsbyggandet. Men att ålägga fastighetsföretag betydande delar av finansieringen är orimligt och bygger på en haltande analys av värdeförändringar i bolagen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

I presentationen av förslaget skriver regeringen ”Investeringarna i infrastruktur och kollektivtrafik kommer att leda till ökning av markvärdet för fastighetsägare där investeringarna görs, till exempel i anslutning till de nya stambanornas stationer och nya tunnelbanestationer. Det är därför rimligt att kommersiella fastighetsägare är med och bidrar till finansieringen av investeringarna. Detta kan åstadkommas till exempel genom exploateringsavtal som fördelar åtaganden och kostnader.”

Ytterligare en idé är en infrastrukturskatt som kan komma att åläggas kommersiella fastighetsägare. Regeringen kommer nu att undersöka finansieringsfrågan ytterligare, något som Reinhold Lennebo tycker är väldigt viktigt.
– Regeringen utgår i sin analys ifrån att offentlig medfinansiering alltid kommer fastighetsbolagen till del i form av värdeökningarna på fastigheterna. Detta är inte en självklarhet och måste beläggas mycket bättre, säger Reinhold Lennebo.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]