Bostadsbristen i storstäderna och de höga priserna på bostadsrätter är ett problem för tillväxten i Sverige. En avreglerad hyresmarknad måste nu införas menar EU-kommissionen.
Publicerat 15 april, 2013

Stora brister i hyresmarknaden menar EU-kommissionen

Bostadsbristen i storstäderna och de höga priserna på bostadsrätter är ett problem för tillväxten i Sverige. En avreglerad hyresmarknad måste nu införas menar EU-kommissionen.

EU-kommissionen har i en ny rapport analyserat bostadsmarknaden i Sverige och konstaterar att vi har osedvanligt höga bostadslån – en riskfaktor för vår ekonomi som både EU-kommissionen och Riksbanken pekat på. I rapporten menar man att ett av skälen är stora brister i hyresmarknaden. Många vill hyra en lägenhet men tvingas att istället köpa en bostadsrätt till högt pris, skriver utredarna.

[ Annons ]

Precis som hyresbostadsutredaren Per Anders Bergendahl menar EU-kommissionen att det stora hindret för byggandet av nya hyreshus är den reglerade hyressättningen, och man uppmanar Sverige att reformera hyressättningssystemet och införa en friare hyressättning för att komma tillrätta med obalanser i ekonomin.

I första hand bör fria hyror införas för nya hyreslägenheter och sedan i hela beståndet. I linje med Bergendahls utredning anser även EU-kommissionen att inte Hyresgästföreningen ska ha monopol på att genomföra hyresförhandlingar.

Så här sammanfattar EU-kommissionen läget för hyresmarknaden i Stockholm
”Det är tydligt att Stockholms hyresmarknad lider av störningar som ett resultat av hyresregleringar i flera decennier. Det som en gång introducerades som en krisåtgärd under 40-talet är fortfarande i kraft och har hämmat effektiva lösningar till nackdel för hvudstadens invånare.  Storstockholm är viktig som katalysator för ökande välstånd och fler arbetstillfällen, och en nyckelfaktor för framtiden är att tillväxten inte hindras av en otillräcklig bostadsmarknad. De reformer som (regering och riksdag) skissat på har potential att rikta in sig på några av problemområdena, men kan troligtvis inte i det långa loppet ersätta en avreglering av hyresmarknaden”

– För en väl fungerande bostadsmarknad är det viktigt att främja produktionen av fler hyresrätter. Med en försiktig reformtakt är EU-kommissionens förslag fullt rimliga för att öka investeringsviljan, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige i en kommentar.

För att dämpa svenskens lånelust föreslår EU-rapporten sänkta ränteavdrag och att fastighetskatten återinförs. I slutet av april ska regeringen svara vad man gör för att hantera de problem analysen pekar på.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]