[ Annons ]

Ökande fastighetsvärden, stigande hyror och god efterfrågan på lokaler, i kombination med ett fortsatt lågt ränteläge, ger ett starkt resultat för Vasakronan under årets första nio månader.
Publicerat 8 november, 2013

Stor vinst för Vasakronan

Ökande fastighetsvärden, stigande hyror och god efterfrågan på lokaler, i kombination med ett fortsatt lågt ränteläge, ger ett starkt resultat för Vasakronan under årets första nio månader.

Trots ett minskat driftnetto steg Vasakronans vinst efter skatt till 3 659 miljoner kronor. Det visar den senaste delårsrapporten från Vasakronan där de också berättar om priset de tog emot i oktober. Vasakronan blev då vinnare av E-prize för sitt arbete med att minska energianvändningen i beståndet.

[ Annons ]

– Det är oerhört glädjande att vårt målmedvetna hållbarhetsarbete nu tydligt bidrar till ökad lönsamhet. Den minskade energianvändningen har medfört årliga kostnadsbesparingar på cirka 100 miljoner kronor och en ökning av fastighetsvärdet med uppskattningsvis 2 miljarder kronor – samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 97 procent. Det här visar att bra affärer och ansvarsfullt fastighetsföretagande går hand i hand, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan i en kommentar.

Rapporten i siffror.

• Hyresintäkterna uppgick till 4 521 mkr (4 461), en ökning med 2 procent i ett jämförbart bestånd.
• Uthyrningsgraden uppgick till 92,9 procent (93,4).
• Driftnettot uppgick till 3 218 mkr (3 223), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.
• Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 038 mkr (1 966) till följd av ett förbättrat räntenetto.
• Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 329 mkr (1 083), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (1,3). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 86,2 mdkr.
• Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 1 112 mkr (-360) till följd av höjda långfristiga marknadsräntor.
• Resultat efter skatt ökade till 3 659 mkr (2 040).

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]