En enkätstudie visar på en hög arbetsbelastning för småföretagare. Foto: Shutterstock
Publicerat 12 juni, 2023

Stor stress sliter på småföretagare

Småföretagarnas Riksförbunds nya rapport sätter fokus på småföretagares höga arbetsbelastning. Enligt rapporten är otryggheten hos småföretagare större än någonsin.

För att uppdatera kunskapsläget har en enkätstudie under mars och april månad funnits ute bland medlemsföretagen i Småföretagarnas Riksförbund. Där undersöks upplevelsen av arbetsbördan och hur den påverkar vardagen. Svaren har resulterat i rapporten ”Sveriges hårdast arbetande förtjänar återhämtning”, som beskriver situationen för småföretagare samt ger förslag på vad som skulle förbättra deras villkor.

Undersökningen visar bland annat att den genomsnittliga företagaren jobbar strax över 5 timmar mer per vecka än den genomsnittliga anställda personen. Jämfört med personer som är mitt i karriären jobbar företagare nära 6 timmar mer än anställda varje vecka.

[ Annons ]

Hälften av företagarna upplever att arbetsbördan gör att de inte hinner ta hand om den egna hälsan, medan tre fjärdedelar menar att detta påverkar sömnen och tiden med familjen negativt.

Hälften av företagarna kan inte regelbundet ta ut två heldagar ledigt per vecka, och nära en fjärdedel kan inte ta ut en sammanhängande semester på ens en vecka under sommaren.

– Det är nu viktigare än någonsin att ta fram långsiktiga lösningar för landets alla småföretagare. Det är i småföretag som många av framtidens jobb finns och där landets tillväxt skapas, kommenterar Caroline Szyber, vice ordförande i Småföretagarnas Riksförbund.

Cirka sex av tio företagare menar att en minskad regelbörda skulle minska deras stress, medan hälften anser att införandet av lärlingssystem anpassat till små och medelstora företags situation, skulle minska stressen.

– Reformer som leder till minskad stress bland företagare bör vara en prioriterad fråga, då det är nyckeln till att få fler att engagera sig som jobbskapare. Det är faktiskt inte rimligt att de som driver eget ska ha så svårt att få tid över till ledighet och semester. Politiken behöver läggas om, så att företagarna ska kunna få en rimlig vardag, säger Caroline Szyber.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]