[ Annons ]

Robert Boije är nationalekonom som innan han blev chefsekonom på SBAB bland annat varit på Saco och Finansinspektionen. Foto: Johan Bergmark
Publicerat 30 november, 2021

”Stor risk för överproduktion av hyresrätter”

Ur ett lokalt perspektiv byggs det för många hyresrätter i Sverige. Enligt den färska rapporten SBAB Booli Housing Market Index (HMI) behöver byggandet bli betydligt mer efterfrågestyrt.

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) mäter hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till hushållens betalningsförmåga och boendepreferenser.

– Med hänsyn tagen till det kan vi se att det i nyproduktionen är för många hyresrätter i förhållande till framförallt småhus. Det totalt sett för hela landet, det varierar lite mellan olika regioner. I exempelvis Stockholm är det väldigt tydligt att det byggs alldeles för lite småhus, kommenterar Robert Boije, chefsekonom på SBAB, index för tredje kvartalet 2021.

[ Annons ]

I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter och Skåne län är snart där som trenden ser ut, enligt den färska undersökningen.

– Sett till hushållens betalningsförmåga är det tydligt att det finns en obalans mellan efterfrågan och utbudet när det gäller nya hyresrätter och småhus. Trenden är nu att det byggs för många hyresrätter i Sverige och i synnerhet i förhållande till småhus. I Västra Götaland råder redan ett tydligt överskott på nya hyresrätter, säger Robert Boije.

Sett till hushållens betalningsförmåga är det tydligt att det finns en obalans mellan efterfrågan och utbudet när det gäller nya hyresrätter och småhus.

Om man sett till behov, oavsett betalningsförmåga, hade då slutsatsen varit en annan?

– Möjligen, men det som byggs ska ju ändå kunna efterfrågas, säger Robert Boije.

Men om man kunnat bygga fler billiga hyresrätter?

– Kanske, men om man kunde få ner produktionskostnaden där skulle man rimligen också kunna få det även på bostadsrätter och småhus. Så de skulle ändå relativt sätt efterfrågas mer.

Källa: SBAB Booli Housing Market Index (HMI)

Robert Boije menar att utvecklingen egentligen inte är förvånande. Det senaste decenniet har andelen småhus i nyproduktionen sjunkit från drygt 40 till 20 procent samtidigt som andelen hyresrätter har ökat kraftigt.

– Det senare kan möjligen delvis förklaras av det stöd som införts för produktion av hyresrätter. Samtidigt visar en utvärdering gjord av Evidens att precisionen i stödet är låg då det finns ett mycket svagt samband mellan utbetalt stöd till hyresrätter och efterfrågans styrka i olika kommuner. Vårt index för hyresrätter ger stöd för den slutsatsen, säger Robert Boije.

Han anser att det är hög tid, inte bara kommunerna i sin markplanering utan även för politiken på riksnivå och producenterna av bostäder, att ta till sig av dessa förhållanden.

– Sett till hushållens betalningsförmåga är det uppenbart att det råder stora obalanser i nyproduktionen av bostäder just nu, säger Robert Boije.

Källa: SBAB Booli Housing Market Index (HMI)
Källa: SBAB Booli Housing Market Index (HMI)
Källa: SBAB Booli Housing Market Index (HMI)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]