Publicerat 8 april, 2021

Stor ommöblering i styrelsen i Odd Molly

Aktieägarna i mode- och fastighetsbolaget Odd Molly kallas till årsstämma fredagen den 7 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Styrelseledamöterna Mia Arnhult och Anna Frick har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman och Johan Mark samt nyval av Fredrik Palm, Sanja Batljan och Caroline Thagesson som styrelseledamöter. Omval föreslås av Patrik Tillman som styrelseordförande.

Fredrik Palm är vd och grundare av Nybrofast. Sanja Batljan är vd för Nynäshamnsbostäder.
Caroline Thagesson är vd i Trenäs Förvaltning.

Stämman föreslås godkänna det avtal om försäljning av aktierna i dotterbolaget Odd Molly Sverige som aviserades den 26 mars till köparen We Are Spin Dye. Affären innebär att Odd Molly renodlar sin verksamhet till fastigheter, men får ett ägande på 53 procent i We Are Spin Dye.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av A-aktier, D-aktier och preferensaktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 50 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]