[ Annons ]

Till följd av pandemin ökar antalet misshandelsfall i hemmet - och allra mest drabbas kvinnorna Foto: Shutterstock
Publicerat 31 mars, 2021

Stor ökning av våld i hemmet i pandemitider

Misshandel i nära relationer ökar kraftigt i spåren av pandemin och allra mest drabbade är kvinnorna. Det visar en färsk rapport från den ideella organisationen Huskurage.

Att fler arbetar hemma och att stora delar av samhället har stängt ner har resulterat i en markant ökning av antalet misshandelsfall och orosanmälningar. Och precis som vid tidigare krisperioder är det kvinnor och flickor som löper störst risk för att utsättas för våld i hemmet.

I fjol anmäldes totalt 16 461 misshandelsfall mot kvinna i en närstående relation, vilket är en ökning med 15,4 procent jämfört med 2019. Det visar en färsk rapport från den ideella organisationen Huskurage, som verkar för att förebygga våld i nära relationer genom bland annat kommuner och ett 80-tal bostadsbolag som anslutit sig.  

[ Annons ]

– Vi ser en väldigt skrämmande utveckling och den måste brytas. Med den här rapporten vill vi sätta strålkastaren på några av pandemins osynliga offer, de kvinnor och barn som lever i en våldsam hemmiljö och blir extra utsatta när samhället stänger ner, säger Nina Rung, kriminolog och medgrundare Huskurage.

Huskurage larmar också om en ökad tillströmning av stödsökande till kvinno-, tjej- och ungdomsjourerna i Unizon om en ökad tillströmning av stödsökande samt att BRIS har tagit emot rekordmånga samtal från utsatta barn och ungdomar. Huskurage flaggar för att mycket pekar på att vi kommer få leva med följdverkningarna av pandemin under en lång tid framöver och att många företag kommer fortsätta med hemarbete även efter pandemin samtidigt som arbetslösheten ökar.

Kopplingen mellan alkohol och våld är väldokumenterad och försäljningen av alkohol ökade även den under 2020, då Systembolaget sålde mer än någonsin tidigare, enligt Huskurage. Den ideella organisationen varnar för att långhelger som påsk och semestrar är riskperioder då anmälningarna ökar och trycket på kvinnojourer är extra stort.

– Rättsväsendet och socialtjänst gör vad de kan, skolan och vården anmäler oro för barn när det finns underlag för det, civilsamhället erbjuder stöd och hjälp men vi som finns runtomkring, vi grannar, familj, kollegor och vänner måste också agerar på vår oro. Vi måste alla ta avstånd från våldet genom att agera och ta ett gemensamt ansvar för varandra, säger Nina Rung.

Även i Brås rapporter är det tydligt att pandemin ger effekter i brottsstatistiken. Antalet anmälda misshandelsbrott som begåtts av en bekant gärningsman, som är den dominerande brottstypen vid anmälda misshandelsbrott mot kvinnor, ökade mot både män och kvinnor. Däremot var trenden motsatt när misshandel som utförts av okänd förövare. Orsaken anses vara ett minskat offentligt socialt liv, inklusive nöjesliv, till följd av de olika restriktioner som har införts under 2020 med anledning av pandemin. Samtidigt visar Brås fjolårsstatistik att antalet fall av dödligt våld, där offer och förövare var eller hade varit närstående, minskade med ett fall till 17 fall. Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation minskade med tre fall till 13 under 2020, medan motsvarande siffra för män ökade från två till fyra fall.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]