En nyligen släppt rapport från fastighetsrådgivningsföretaget Savills visar på att det är en stor efterfrågan på lagerfastigheter.
Publicerat 16 september, 2016

Stor efterfrågan på lager- och logistikfastigheter

E-handelns höga tillväxt är ett av skälen till att efterfrågan på nya lager- och logistikfastigheter ökar. En halv miljon kvadratmeter lager- och logistikyta färdigställdes under 2015 och lika mycket yta väntas tillkomma under både 2016 och 2017.

– Det vi ser nu är en mycket stark efterfrågan på lager- och logistikfastigheter. Och trenden ser ut att hålla i sig. E-handeln i Sverige växer med nästan 20 procent om året och slutkonsumenterna ställer allt högre krav på snabbhet och flexibilitet i slutleveransen. I dagsläget uppfyller handlarna i stort sett konsumenternas krav, men högre framtida krav kommer leda till ett större behov av mindre lager i de större städerna, säger Peter Wiman, analyschef på Savills i Sverige.

[ Annons ]

En nyligen släppt rapport från fastighetsrådgivningsföretaget Savills visar på att det är en stor efterfrågan på lagerfastigheter. I dagsläget är det nyproduktion av volymlager och terminalbyggnader för mindre lager och terminaler för leverans, i nära anknytning till de större städerna som efterfrågas. Detta medför att marknadshyrorna för lager- och logistikytor stiger – framförallt i och omkring storstäderna. I Stockholm har många industriområden omvandlats till bostadsområden vilket innebär ett mindre utbud och ökade hyresnivåer. En ytterligare utmaning är faktumet att tillgången till mark för nybyggnation av lager i bland annat Stockholmsområdet är begränsad.

– Allt detta gör att spekulationer i lagerfastigheter ökar. Vi räknar med att cirka 26 procent av nybyggnationen av lager i år är rent spekulativ, där man bygger utan att ha ett kontrakt med en klar hyresgäst, säger Peter Wiman.

Det är inte bara nära storstäder som lager efterfrågas. I rapporten konstateras även att det finns en ökad efterfrågan på lager nära järnväg. Trenden går mot att hyresgästerna gärna bygger helt automatiserade lager för en ökad snabbhet och flexibilitet mot slutkonsument. Detta i sin tur gör att investeringarna ökar och hyresperioderna blir längre. Perioden begränsas dock av att hyresgästerna har svårare att planera sitt kapacitetsbehov eftersom att expansionstakten i e-handeln är svår att förutspå, och därmed undviker allt för långa kontrakt.

Transaktionsmarknaden för lager- och logistikfastigheter har utvecklats starkt. Under första halvåret 2016 omsattes fastigheter till ett värde om nästan tio miljarder. Det är endast ca 2,5 miljarder lägre än helsårssnittet de senaste tio åren, och är en stark indikator på det stora intresset för lagerfastigheter.

– Det starka intresset innebär att avkastningskraven sannolikt kommer att kunna sjunka ytterligare på kort sikt. Det är även värt att notera att det utländska intresset för investeringar i logistikfastigheter är mycket starkt, kommenterar Fredrik Östberg, transaktionschef på Savills i Sverige.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]