Publicerat 2 oktober, 2014

Stor efterfrågan på moderna kontor

Det råder stor brist på bostäder i ?Göteborg och samtidigt ökar efterfrågan på moderna kontorslokaler.

Omgjorda handelskvarteret Perukmakaren har lockat många nya hyresgäster. Foto: Josefine Järlbrink

[ Annons ]

Näringsliv Göteborgsregionen har en positiv befolkningstillväxt med drygt 10 000 invånare per år. Arbetslösheten minskade under juli månad jämfört med samma period föregående år och ligger nu på den lägsta nivån på fem år. Trots den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden är andelen arbetslösa i Göteborgs kommun ?högre än riket i stort. Företagsverksamheten fortsätter dock att öka och antalet nyföretagande ligger nu över rikssnittet. Göteborgs kommun och Volvo Personvagnar är de största arbetsgivarna, men hotell- och restaurangbranschen är den snabbast växande.

Kontor Hyresnivåerna för kontorsfastigheter i Göteborg har stärkts de senaste åren. Främst i lägen som tidigare utgjort B- och C-lägen för kontor. Efterfrågan på moderna och yteffektiva kontorslokaler är stor och många nyproducerade kontor har blivit uthyrda innan de färdigställts. Trenden ställer högre krav på befintligt bestånd samtidigt som den öppnar möjligheterna till omvandling av kontor till bostäder. Hyresnivån för ett modernt kontor i bästa läge bedöms ligga inom intervallet 1 700–2 600 kronor per kvadratmeter.

Handel AA-läge för butiker i Göteborg är stråket från Nordstan via Fredsgatan upp mot Kungsgatan och Vallgatan. Ombyggnationen av kvarteret Perukmakaren intill Fredsgatan stod färdig i våras. Fastigheten är idag fullt uthyrd men vakanser råder i butiker vid Kungsgatan och delar av Kompassen. Ombyggnad av butiks- och kontorslokaler pågår även vid Kungsportsavenyn 31–35. Vid färdigställandet ger projektet plats åt ytterligare 2 100 kvadratmeter butiksyta fördelat i två plan. I juni månad slog detaljhandeln i Sverige rekord för i år och det var främst sällanköpsvaruhandeln som ökade. En stark utveckling gjorde möbelhandeln och varor relaterade till hemmet. Med andledning av handelns utveckling bedöms det som troligt att fler butiker i Göteborgs city kommer att öppna med inslag av möbler och showrooms av diverse sällanköpsvaror.

Bostäder I Göteborg är de största ägarna till bostadsfastigheter det kommunala förvaltningsbolaget Framtiden med dotter-bolag samt de privata aktörerna Stena Fastigheter, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS), Wallenstam och Willhem. Inflyttningen till Göteborgsregionen ökar och många upplever stor bostadsbrist. Bostadsbyggandet under 2013 uppgick till 2 568 bostäder, vilket motsvarar en ökning på 20 procent jämfört med 2012. Hyresnivån för nyproducerade bostäder varierar huvudsakligen i intervallet om cirka 1 700–1 900 kronor per kvadratmeter, vilket är en bra bit över det äldre beståndet. Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Göteborg avseende hyresfastig-heter med huvudsakligen bostäder har de senaste två–tre åren varit god.

Investeringsmarknad Transaktionsaktiviteten avseende kommersiella fastigheter låg under 2012 och 2013 på en relativt jämn nivå. Utsikten vad gäller transaktionsvolymen under 2014 ser ljus ut. Främst beroende på två större köp gällande kontorsfastigheter som ägde rum strax innan sommaren. AMF Fastigheter sålde fastigheten Göteborg Gårda 13:6 till Niam för en köpeskilling om cirka 950 miljoner kronor. Den totala arean uppgår till cirka 37 000 kvadratmeter, vilket ger ett pris om drygt 25 700 kronor per kvadratmeter. NCC gjorde även sin tredje fastighetsförsäljning i Ulleviområdet. Fastigheten Göteborg Heden 46:3 såldes till Vasakronan till en köpeskilling om cirka 860 miljoner kronor.

Slutsats Bostadsbristen i Göteborgsregionen är allvarlig. För att företag ska kunna erbjuda arbeten och för att kunskap ska kunna stanna inom regionen och skapa nya företag krävs det att fler bostäder i småhus och flerbostadshus byggs. En förutsättning för detta är bland annat en ökad samverkan inom infrastruktur och en gemensam ambition av bostadsbyggande i hela regionen.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]