Restaurang Hovs hallar utanför Båstad har installerat Turboswing i sina spiskåpor. Foto: Patrik Svedberg.
Publicerat 5 oktober, 2016

Stor besparing med rena kanaler

Det finns en stor potential för bättre energiåtervinning i restaurangkök. Som en del i det arbetet har Belok gjort en förstudie över metoder för bättre rengöring av fett i storköksventilation.

Fett från matlagning som sätter igen värmeväxlare kan snabbt sabotera energiåtervinningen från ett restaurangkök. Eftersom det handlar om mycket stora luftflöden finns det en stor potential för effektivisering.

[ Annons ]

– Undersökningen syftar till att samla in erfarenheter kring de olika metoder för fettavskiljning som finns på marknaden, säger Josep Termens, projektledare på CIT Energy Management.

Han har lett Beloks förstudie om rengöring av fett i storköksventilation som nu finns tillgänglig på belok.se.

Utöver det mekaniska filtret som sitter i kökskåpan finns det tre olika sätt att rena luften: ozon, uv-ljus och med bakterier.

– Vad vi har kunnat se så är underhåll en avgörande faktor för att dessa tre system ska ge ett bra resultat. Det är inte tekniken som är problemet, utan brist på underhåll, säger Josep Termens.

Belok är Energimyndighetens beställargrupp för lokaler. Nätverket, där 19 av Sveriges största ägare av lokalfastigheter är medlemmar, ska sprida kunskap och inspiration om effektiva metoder för energieffektivisering.

Han konstaterar att mindre restaurangägare ofta inte har tillräckligt med resurser för att sköta underhållet. Täta personalbyten gör också att kunskapen försvinner lika snabbt som fettet kladdar ihop.

– Att sköta underhållet är ju knappast den roligaste arbetsuppgiften heller, konstaterar Josep Termens.

Rapportens slutsats är således att det viktigaste för fastighetsägaren är att hitta samverkansmodeller med restaurangägaren för hur underhållet ska skötas.

– Utöver det har vi tittat på en ny typ av mekaniskt filter där fettet i luften kolliderar med snabbt roterande plåtar så att det avskiljs. Enligt de användare av systemet som har intervjuats är den både en effektiv teknik och underlättar hantering av rengöringen, säger Josep Termens.

Förstudien föreslår ett fortsatt demonstrationsprojekt för att testa produkten, som kallas ”Turboswing”, i kombination med de olika teknikerna som används i nästa steg i reningen (ozon, uv-ljus, och bakterier).

Inom ramarna för Belok startar senare i höst ett innovationskluster för energieffektiva storkök.

– Målet är att undersöka vilka fler områden som behöver utvecklas för att nå ännu längre i energieffektivisering av storkök, säger Josep Termens.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]