[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 13 december, 2017

Stor besparing med energieffektiva blandare visar undersökning

Mer än en fjärdedel mindre varmvattenanvändning. Bostadsbolaget AB Bostäder i Borås blev positivt överraskade över hur mycket det gick att spara med byte till energiklassade blandare.

I ett projekt som finansierats bland annat av Energimyndigheten och som letts av RISE lät Bostadsbolaget AB Bostäder installera energiklassade blandare med funktioner som minskar varmvattenanvändningen i en del av sitt bestånd. För att ha en referens behölls standardblandare i ett av husen.

[ Annons ]

De energiklassade blandare har funktioner som minskar varmvattenanvändningen genom att påverka användarens beteende. Dels så kallad kallstart, vilket innebär att när blandarens handtag pekar i ”startläge” spolas det kallt vatten. Reglaget är också återfjädrande, vilket innebär att användaren måste hålla i handtaget för att få riktigt varmt vatten. Bägge funktionerna syftar till att komma åt slentrianmässigt slöseri med varmvatten.

– Jag blev positivt överraskad av resultatet! Jag trodde inte att enbart byte till nya energieffektiva blandare skulle kunna ge en så stor besparing, säger Josefine Norresjö som är energicontroller och projektledare på AB Bostäder i Borås.

Mätningarna visar att det går att spara mer än en fjärdedel av varmvattenanvändningen med de nya blandarna.

Kan ni utesluta att det kan finnas andra parametrar bakom det goda resultatet?

– Jag har funderat i de banorna. Men vi har kunnat utesluta att ett ändrat beteende när det gäller vattenanvändningen i övrigt kan ha inverkat på resultatet, säger Björn Folkeson, projektledare på RISE.

Han menar att en beteende förändring, beroende på exempelvis en ökad medvetenhet, i regel har en kortvarig effekt.

– Men eftersom vi gjort mätningen under hela åtta månader och inte sett någon avklingande effekt så anser vi oss vara säkra på att det är blandarna som står för besparingen säger Björn Folkeson.

Det genomfördes också enkäter med de boende som visar också att attityden till de energieffektiva blandarna överlag var god.

– Vi kommer att ha stor nytta av resultatet. En så pass hög besparing kan motivera oss att sätta in en dyrare blandare vid exempelvis badrumsrenoveringar och även när vi gör rena blandarbytesprojekt, menar Josefine Norresjö.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]