[ Annons ]

Arbetsbörda och störande kollegor, men också oinspirerande kontor är stressfaktorer på jobbet. Nästan hälften av kontorsanställda i Sverige är stressade i sin nuvarande arbetssituation visar en undersökning.
Publicerat 3 december, 2014

Stor arbetsbörda och tråkiga kontor stressfaktorer på jobbet

Arbetsbörda och störande kollegor, men också oinspirerande kontor är stressfaktorer på jobbet. Nästan hälften av kontorsanställda i Sverige är stressade i sin nuvarande arbetssituation visar en undersökning.

Nästan hälften, 46 procent, av kontorsanställda i Sverige är ganska eller mycket stressade i sin nuvarande arbetssituation. Fler kvinnor än män är stressade på jobbet, 48 procent jämfört med 44 procent bland män.  Det visar undersökningen Kontorsbarometern som har frågat över 2000 kontorsanställda.

[ Annons ]

För stor arbetsbörda är den mest utmärkande stressfaktorn. Medarbetare i åldersgruppen 31–50 år är mer stressade än genomsnittet på grund av för stor arbetsbörda. Andra stressande faktorer, i fallande ordning, är kollegor som stör, opålitlig teknisk utrustning, den allmänna ljudnivån och brist på lugna arbetsplatser.

Men även kontorets utformning påverkar stressnivån. En fjärdedel av de kontorsanställda mellan 18 till 30 år upplever att en trist kontorsinredning på arbetsplatsen är stressande. Disk som står framme och kollegors stökiga skrivbord stressar fler yngre än äldre. Bara 14 procent av chefer med personalansvar tycker att kontorsinredningens utseende påverkar stressnivån negativt.

Medarbetare som sitter i öppet kontorslandskap blir mer stressade av den allmänna ljudnivån än av arbetsbördan. De som arbetar i eget rum upplever i högre grad än i övriga kontorsformer att de blir stressade av att det är svårt att få tag i kollegor på kontoret.

Hur stressad upplever du att du är i din nuvarande arbetssituation?
Mycket stressad:    7 procent
Ganska stressad:    39 procent
Inte särskilt stressad:    43 procent
Inte alls stressad:    10 procent
Vet ej/kan ej svara:    1 procent

Vad av följande på din arbetsplats upplever du påverkar din stressnivå negativt?
För stor arbetsbörda:
42 procent
Kollegor som stör när jag arbetar vid mitt skrivbord:
34 procent
Opålitlig teknisk utrustning (t.ex. skrivare, konferenstelefoner):
30 procent
Den allmänna ljudnivån på kontoret:
28 procent
Brist på platser att jobba i lugn och ro:
24 procent
Brist på platser att ostört ta telefonsamtal:
21 procent
Svårt att få tag på kollegor för hjälp eller avstämningar etc.:
21 procent
Bristfällig internetuppkoppling:
19 procent
Tråkig eller oinspirerande kontorsinredning:
19 procent
Mobiltelefonsignaler:
16 procent
Dålig mobiltäckning:
11 procent
Disk som står framme:
10 procent
Andra kollegors stökiga skrivbord:
6 procent
Inget av ovanstående:
9 procent
Vet ej/kan ej svara:
2 procent

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]