Publicerat 24 oktober, 2017

Stopp för skenande elnätspriser

De senaste åren har elbolagens nätavgifter ökat kraftigt. Idag presenterade Statliga Energimarknadsinspektionen flera förslag som ska göra regleringen av elnätsföretagens intäkter tydligare och bättre.

Även om priset på el varit rekordlågt i Sverige under flera år så har konsumenterna fått avsevärda belopp på sina fakturor. Detta då avgiften för att transportera elen genom näten stigit kraftigt. De senaste fem åren har elnätspriserna i snitt ökat nära 25 procent, varav 7,5 procent enbart det senaste året. Det är nästan sex gånger mer än konsumentprisindex.

[ Annons ]

De tre största nätägarna, Ellevio (före detta Fortum), Vattenfall och Eon som höjt mest. De har gång på gång hänvisat till till att näten måste rustas upp och ge möjlighet för mer förnybar el.

Detta fick till slut regeringen att härskna till. Energiminister Ibrahim Baylan gav Energimarknadsinspektionen (EI) i uppdrag att se över regelverket. Dessa presenterades under tisdagen.

– Förslagen kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag och att elnätsföretagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen lämnar en lång lista på förslag. Dessa ska nu ut på remiss.

– Upprördheten över de anmärkningsvärt höga och godtyckliga prisökningarna och senaste regeringars handfallenhet i frågan har varit stor. Elkunder har ingen möjlighet att utöva konsumentmakt utan har tvingats acceptera orimligt stora prisökningarna. Här har ansvariga politiker att stort ansvar för att ha lämnat elnätskunder utan tillräckligt skydd. Därför välkomnar vi detta förslag, kommenterar Rikard Silverfur näringspolitisk expert, Fastighetsägarna Sverige.

Bland förslagen märks främst en ny metod för att beräkna hur elnätsföretagens avkastning ska regleras och att nya avskrivningstider ska gälla för elnätsanläggningar.

– Tidigare byggde beräkningarna på prognoser. Det förslag vi nu lämnar innebär att avkastningen i stället ska bygga på verkligt utfall för tillsynsperioden. Det skulle, med dagens marknadsförutsättningar, innebära att elnätsföretagens tillåtna avkastning för 2016 och 2017 skulle bli cirka 2,0 respektive 2,5 procent. Det kan jämföras med de 5,85 procent som förvaltningsrätten fastställde, säger Anne Vadasz Nilsson.

Det föreslås även ändringar i ellagen som syftar till att skapa en tydligare och enklare lagstiftning. I rapporten konkretiseras planerade och genomförda investeringar i elnäten och hur de relaterar till de prisökningar som skett de senaste åren. De planerade investeringarna motsvarar prishöjningar på cirka en procent per år. Detta ska ses i ljuset av höjningar på sex till åtta procent per år som flera elnätföretag gjort.

Rikard Silverfur lyfter fram en ytterligare negativ effekt – skenande elnätsavgifter motverkar energieffektivisering.

– Ju högre andel fasta kostnader du har för din elförbrukning desto mindre incitament har du att minska den. Med skenande elnätsavgifter lönar det sig allt mindre att energieffektivisera. Hur detta kunnat tillåtas är det många som frågar sig, säger Rikard Silverfur.

Inte helt förvånande gillar Elföretagen inte de nya beräkningsmodellerna

– Det finns en risk för att det sätter stopp för stora delar av planerade investeringar, säger Ellevios, presschef Jonatan Björck.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]