[ Annons ]

Foto: Shutterstock
Publicerat 15 augusti, 2023

Stopp för installation av solceller på Österlen

Österlenskraft stoppar anslutningar av nya solcellsanläggningar till delar av sitt elnät. Det betyder att godkännandet av anläggningar i dessa områden kommer dröja minst 3-6 månader.

Österlenskraft meddelade i mitten av juli att de med omedelbar verkan stoppar anslutningar av nya solcellsanläggningar, så kallad mikroproduktion, till delar av sitt elnät. Problemen har uppstått eftersom nyinstallerade solceller långt ut i elnätet gör att spänningsnivåerna kan bli för höga. Det finns då risk för att kortslutningseffekten blir för låg, vilket kan göra elnätet strömlöst.

Det innebär att fastighetsägare som använder Kivik- och Vitabynätet och funderar på att installera en solcellsanläggning inte kommer att få sin ansökan beviljad förrän efter 3-6 månader, kanske ännu senare.

[ Annons ]

– Problemet finns på delar av elnäten som ligger långt ut med relativt få abonnenter. Hittills har nätbolagen kunnat hantera det eftersom det inte funnits någon teknik som ”stört” läget på det sätt som solceller gör. Nu går inte det längre i och med att intresset för solceller har ökat, säger Fredrik Byström Sjödin, expert på elsäkerhet hos branschföreningen Elinstallatörerna.  

Tror du fler elnätsägare kommer följa efter Österlenskraft?

– Det tror jag definitivt. Sverige är ett glesbefolkat land med ett elnät som inte är dimensionerat för mikroproduktion på det sätt som kommer mer och mer.  För att lösa det här måste man investera i elnäten så att det bli mer robust, säger han.

Enligt Österlenskraft så kan den som inte vill vänta med att använda sin anläggning välja nollinmatning som alternativ. Då kan solcellssystemet användas, men den producerade energin används endast för hem och hushåll. Systemet är anslutet till elnätet, men med begränsad inmatning, och när elnätet har förstärkts kan begränsningen tas bort. Nackdelen är att proceduren kan kräva extra kostnader som ägaren får betala själv.

Bolaget skriver också på sin hemsida att de jobbar hårt för att förstärka elnätet och hoppas kunna slutföra dessa förstärkningar inom 2-5 år. De som redan har fått installationsgodkännande kommer dock att kunna ansluta sina anläggningar som planerat.


Fakta: Kortslutningseffekt

Kortslutningseffekt är ett beräknat värde som används av nätbolag för att värdera hur robust deras elnät är. Om kortlutningseffekten är för låg kan de inte längre garantera att till exempel spänningsnivåerna upprätthålls. Solceller som är installerade långt ut i elnätet gör att spänningsnivåerna kan bli för höga. För att motverka det måste nätbolaget då förstärka sitt nät. En annan egenhet med solceller är att de inte bidrar med några nämnvärda förstärkande effekter på samma sätt som till exempel ett vindkraftverk hade gjort.

Källa: Elinstallatörerna

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]