Martin Lindvall, samhällspolitisk chef Fastighetsägarna
Publicerat 24 mars, 2020

”Stödåtgärder bör gå till dem som verkligen behöver det”

Antalet varsel och permitteringar fortsätter att öka. Därför går Fastighetsägarna nu ut med förslag på åtgärder för bolag som vill underlätta för sina hyresgäster.

Regeringen har aviserat att fler åtgärder, med avsikt att mildra de ekonomiska effekterna av corona-krisen för hushållen, är att vänta. På Fastighetsägarna ser man inte någon akut risk att hyresgäster ska behöva sägas upp till följd av pandemin. Men man betonar att man för en fortlöpande dialog med Finansdepartementet samtidigt som man påbörjat ett arbete att bedöma hur hyresbostadsmarknaden kan komma att påverkas, både på kort och på lite längre sikt.

[ Annons ]

Martin Lindvall, samhällspolitisk chef hos Fastighetsägarna, understryker att vi på många sätt befinner oss i en allvarlig situation, men att det samtidigt är viktigt att hålla i tankarna att det behövs olika typer av stöd i olika situationer.

– Det är exempelvis stor skillnad på bostads- och lokalhyresgäster. Bland lokalhyresgäster finns handel, restauranger och hotell som befinner sig i en akut situation och behöver hjälp därefter, säger Martin Lindvall.

För bostadshyresgäster kan läget vara minst lika allvarligt, dock i regel inte av samma akuta karaktär, menar Martin Lindvall.

– Där tar det längre tid innan de ekonomiska följderna av krisen slår igenom fullt ut. Därför bör de behoven hanteras på ett annat sätt. För den enskilde erbjuder samhället också ett skyddsnät, alltifrån a-kassa till socialtjänstlag, som företagen saknar, säger Martin Lindvall.

Han påpekar att det i hyreslagen finns ett skydd för den som kommer efter med hyran på grund av sjukhusvistelse.

– Med det sagt finns det skäl för politiken att diskutera insatser om många drabbas av ett långvarigt inkomstbortfall.

Men Martin Lindvall avvisar någon form av generell hyresnedsättning.

– Även om krisen är allvarlig är det inte alla som drabbas ekonomiskt. Stödinsatser bör riktas till dem som verkligen behöver det, säger Martin Lindvall.

Fastighetsägarnas inställning är att frivilliga åtgärder bäst bedöms av fastighetsbolagen själva utifrån omständigheter och enskilda hyresgästers förutsättningar. Man ger några exempel på vad detta kan vara:

Avisera hyror som vanligt, men stoppa rutinen där förfallna betalningar per automatik går vidare till inkasso. Låt i stället en vänlig påminnelse gå ut till de hyresgäster som inte betalat.

Möt de boende som drabbats av ekonomiska problem med anledning av situationen med förståelse och för i varje enskilt fall dialog med dem om hur deras betalningsförmåga påverkats. Fatta därifrån beslut om den hyra som ska betalas under den närmaste tiden.

Lägg den andel av hyran som inte kan betalas in under denna period som skuld och gör när den akuta situationen är över – förhoppningsvis efter sommaren – en individuell avbetalningsplan för hur skulden ska återbetalas.

Undvik generella hyresrabatter. Hur olika hyresgäster berörs av den pågående pandemin varierar kraftigt. Eftersträva därför hellre individuella lösningar.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]