[ Annons ]

Tillväxttakten fortsätter att öka i Stockholm under det andra kvartalet 2013. Efter en lång period av minskat nyföretagande vänder nu trenden. Men fortfarande fortsätter arbetsmarknaden att försvagas. Det visar den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.
Publicerat 11 oktober, 2013

Stockholmskonjunkturen: Fler företag och stark privat sektor

Tillväxttakten fortsätter att öka i Stockholm under det andra kvartalet 2013. Efter en lång period av minskat nyföretagande vänder nu trenden. Men fortfarande fortsätter arbetsmarknaden att försvagas. Det visar den senaste rapporten Stockholmskonjunkturen.

Under andra kvartalet 2013 registrerades 5 045 nya företag i Stockholms län. Det är fem procent fler jämfört med föregående kvartal. Efter sju kvartal bryts därmed trenden.

[ Annons ]

– Stockholm utvecklas fortsatt positivt och näringslivet står starkt. Det är särskilt glädjande att nyföretagandet nu har tagit fart och att antalet konkurser minskar, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

Lönesumman ökade under andra kvartalet 2013 med 1,8 procent i Stockholms län och 2,8 procent i Stockholms stad jämfört med föregående kvartal. Det var en ökning av tillväxttakten jämfört med första kvartalet 2013 i både länet och staden. I övriga landet ökade lönesumman med 2,7 procent.

Antalet sysselsatta samt antalet arbetade timmar fortsätter att öka i Stockholm. Likväl blir arbetsmarknaden i Stockholm svagare, delvis på grund av den starka inflyttningen till regionen. Under kvartalet minskade antalet lediga jobb med 3 procent i staden och 9 procent i länet samtidigt som arbetslösheten steg. Arbetsmarknaden i Stockholm är dock starkare än i övriga riket.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]