Foto: Shutterstock
Publicerat 27 maj, 2018

Stockholmshyrorna landade på 1,3 procent

I fredags valde Fastighetsägarna Service att till sist acceptera den hyreshöjning som Hyresgästföreningen erbjuder. Det innebär en höjning med 1,3 procent från 1 april. Sämre än vad de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm uppnådde.

Det råder ingen tvekan att besvikelsen är stor hos Fastighetsägarna Stockholm. Nio månaders segdragna diskussioner om justeringen av 2018 års allmänna hyresnivå i Stockholm ledde till 1,3 procent från 1 april.

[ Annons ]

Det var väntat att hyresnivåerna för de privata fastighetsägarna skulle hamnar i närheten av den uppgörelse som de kommunala bostadsbolagen i Stockholms stad tecknade för cirka en månad sedan. Ett ärende som avgjordes i Hyresmarknadskommittén, HMK. Nu landar man alltså på samma procentsats. Men eftersom de kommunala bolagen kan ta ut den nya hyran från januari och de privata från april, är det med andra ord sammantaget ett sämre resultat.

Nathalie Brard, chef Hyresmarknad på Fastighetsägarna Stockholm, menar att resultatet återigen är ett bakslag för det långsiktiga ägandet av hyresrätter.

– HGF utnyttjar först sitt förhandlingsveto för att tvinga fram en real sänkning av hyresnivån hos de kommunala bostadsbolagen. Därefter använder de samma veto för att ge Stockholms privata fastighetsägare en ännu sämre överenskommelse. Det är anmärkningsvärt att de inte känner ett större ansvar för hyresrättens framtid, säger Nathalie Brard.

Förutsatt att Riksbankens inflationsprognos slår in sänks därmed den reala hyresnivån under 2018 med nästan 1 procent på årsbasis.

Både Fastighetsägarna och SABO har betonat vikten av att den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån kopplas närmare den allmänna samhällsekonomiska utvecklingen samt att eventuella tvister ska kunna hänskjutas till en, från parterna oberoende, tvistelösningsfunktion.

– Det är uppenbart att det inte räcker med en oberoende ordförande. Det finns ju inget regelverk som anger hur och på vilka grunder kommittén ska komma fram till vad som är en rimlig överenskommelse. Ska vi skapa rimliga villkor för långsiktigt ägande av hyresrätter i Sverige, måste detta ändras, säger Nathalie Brard.

Inte helt oväntat är tongångarna de motsatta hos Hyresgästföreningen. I ett inlägg på bostadspolitik.se skriver Erik Elmgren, förhandlingschef för Hyresgästföreningen, att han anser att det var en oberoende domare som fällde avgörandet i HMK. Har skriver:

”Fastighetsägarna sätter mycket hopp till att bara man tar in en oberoende part så kommer denna göra en helt annan bedömning än oss parter. Tänk om det inte blir så då? Förhandlingar handlar om att göra avvägningar mellan olika intressen.”

Erik Elmgren pekar också på att även om hyreshöjningarna varit under inflationen de tre senaste åren, så har hyran stigit över KPI sett i ett längre tidsperspektiv.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]