Foto: Shutterstock
Publicerat 30 november, 2021

Stockholmshyrorna höjs med 1,8 procent

Bostadshyrorna hos Stockholms stads privata hyresvärdar kommer att höjas med 1,8 procent från den 1 februari 2022. Det motsvarar den uppgörelse som Hyresgästföreningen ingått med de tre kommunala bostadsbolagen.

Hyresgästföreningen i Stockholm och Fastighetsägarna Stockholm har enats om ett ramavtal  för hyreshöjningarna nästa år för privatägda hyreslägenheter. Trots att allmännyttans hyresnormerande roll är borta så är höjningen med 1,8 procent samma som Hyresgästföreningens överenskommelse med de kommunala bolagen. På Fastighetsägarna menar man att de kommunala bostadsbolagen i praktiken fått en helt hyresnormerande roll.

– Kollektiva förhandlingar måste bygga på jämbördighet mellan de förhandlande parterna, något som inte finns idag. Årets uppgörelse visar tydligt behovet av en oberoende tvistlösning, säger Oskar Öholm, vd, Fastighetsägarna Stockholm.

[ Annons ]

Man menar att frånvaron av en fungerande tvistelösning lett till att den årliga justeringen av bruksvärdeshyrorna har släpat efter den ekonomiska utvecklingen.

– Detta är inte ekonomiskt hållbart och hotar hyresrätten som boendeform. Jag har svårt att tänka mig att det var lagstiftarens mening att låta en part mer eller mindre oinskränkt avgöra hyresutvecklingen och i praktiken ha ett veto i förhandlingarna, säger Nathalie Brard, förhandlingschef, Fastighetsägarna Stockholm.

Även hos motparten märks ett visst missnöje – åt motsatt håll.

– Det är mer än de behöver, men det är bra att vi har kunnat komma överens så pass tidigt i år. Vi gjorde vad vi kunde för att få lägre höjningar, men det är en förhandling mellan två parter, ingen får som den vill, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg vid Hyresgästföreningen region Stockholm.

Ramavtalet är enbart en rekommendation till normalhöjning. De faktiska lägenhetshyrorna ska nu förhandlas med respektive hyresvärd.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]