Foto: Shutterstock
Publicerat 10 december, 2018

Stockholmshyrorna är färdigförhandlade

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm är överens om hyreshöjningarna nästa år. För privatägda hyreslägenheter blir normalhöjningen 2,35 procent från och med årsskiftet.

Parterna har enats om att hyresnivån ska höjas med 2,35 procent från och med den 1 januari 2019. Ett undantag görs för lägenheter som idag har en relativt sett hög hyra, här blir höjningen 1,85 procent.

[ Annons ]

Inte helt förvånande går åsikterna om det uppnådda resultatet isär i de pressmeddelanden som skickats ut på måndagsmorgonen.

Fastighetsägarna Stockholm är besvikna och anser att den låga nivån riskerar att underminera hyresrättens roll på bostadsmarknaden. Man pekar på att om Riksbankens inflationsprognos för 2019 slår in så kommer hyresnivån att sänkas realt med 0,25 procent.

– Hyresrätten är viktig för den svenska samhällsekonomin, inte minst för att den erbjuder människor ett flexibelt boende som inte kräver ett stort startkapital. Ska vi fortsättningsvis ha ett bra utbud av hyresrätter i Stockholm måste de som förvaltar hyresrätter långsiktigt ges rimliga förutsättningar. De senaste årens trend med realt fallande hyresnivåer pekar tyvärr i helt fel riktning, säger Oskar Öholm, vd Fastighetsägarna Stockholm.

Nathalie Brard, chef hyresmarknad Fastighetsägarna Stockholm, pekar på att det saknas såväl en tvistelösningsfunktion som grunder som anger vad en hyresjustering ska baseras på. Det ger Hyresgästföreningen en mycket stark ställning i förhandlingarna, menar hon.

– Som parter har vi fått det gemensamma ansvaret att säkerställa att hyresrätten kan utvecklas som en attraktiv boendeform. Vi kan bara konstatera att dagens system inte ger förutsättningar för att ta detta ansvar. Tvärtom. Uppgörelser på de här nivåerna kommer istället att leda till en framtid med färre och sämre underhållna hyresrätter. För att undvika det behöver vi säkerställa att det råder jämbördighet mellan parterna, säger Nathalie Brard.

Hyresgästföreningen å sin sida är nöjda med att ha fått ner nivån från de 3,5 procent som Fastighetsägarna yrkat på. Men man hade velat nå lägre.

– Den här nivån är inte kul, men för hyresgästernas skull var det viktigt att komma överens. Drar förhandlingarna ut på tiden är det vi hyresgäster som blir lidande med höjningar i efterskott, säger Börje Permats, förhandlingsdelegat från Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är dock nöjda med att organisationerna trots allt lyckats baxa det hela i hamn. Förra året drog förhandlingarna ut på tiden, vilket ledde till att många hyresgäster fick betala i efterskott.

– Som förhandlare är det skönt att komma i mål, men som hyresgäst tycker jag att nivån är för hög. Vi gjorde vad vi kunde för att få lägre höjningar, men det är en förhandling med två parter, ingen får som den vill, säger Kristoffer Burstedt, förhandlingsstrateg i Hyresgästföreningen

Nu ska de faktiska lägenhetshyrorna förhandlas med respektive hyresvärd.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]