Stefan Ränk, Mathias Aronsson och Sven Renström
Publicerat 14 december, 2018

”Stockholmshyran en återvändsgränd”

I veckan presenterades uppgörelsen mellan Hyresgästföreningen och de tre kommunala bostadsbolagen om Stockholmshyra. Överenskommelsen möter blandat mottagande. ”Stockholmshyra är en återvändsgränd” anser Stefan Ränk, koncernchef Einar Mattsson.

Det finns nu en överenskommelse om Stockholmshyra mellan de kommunala bolagen i Stockholm och Hyresgästföreningen Region Stockholm. I korthet handlar det om att parterna enats om en systematisk hyressättning där fem kategorier ska styra värdering av lägenheters egenskaper. Läs mer om det här.

[ Annons ]

En bra dag för hyresrätten, deklarerade Hyresgästföreningen, men den bilden delas inte av Stefan Ränk, koncernchef på Einar Mattsson, ett bolag som förvaltar 15 000 bostäder i Stockholm.

– Stockholmshyra är en återvändsgränd och inte ett steg på vägen till en fungerande hyresmarknad. Stockholmhyran är endast till glädje för de aktörer som lever gott på det kollektiva förhandlingssystemet – konservativa hyresvärdar och intresseorganisationer. Förlorare är alla konsumenter på den svenska bostadsmarknaden som envist hålls borta från att få sina behov tillgodosedda, säger han.

Vad Stefan Ränk istället önskar är ett är den dynamik och mångfald som en normal prissättning av hyresnivån enligt honom skulle ge. Det anser han skapar bäst förutsättningar för att fastigheter hålls i gott skick samt trygga och attraktiva områden.

– Hyresgästerna är inte ett kollektiv som är dömda till att ha samma smak. De är individer som alla har olika preferenser och som gör olika prioriteringar.

Hyresgästföreningen anser att det finns utrymme för enskilda preferenser. Stämmer inte det?
 –

– I det befintliga beståndet är avtalsfriheten nära nog noll. I nyproduktion är avtalsfriheten en rökridå som döljer de verkliga obalanserna i gällande rätt. Den ger idag Hyresgästföreningen möjlighet att trycka in fastigheter i bruksvärdessystemet med en minoritet av hyresgästerna i fastigheten bakom sig. Väl där är det Hyresgästföreningen som de facto bestämmer hyran. Vi har egna erfarenheter av det, säger Stefan Ränk.

Sven Renström, vd Olov Lindgren, tycker sig se att avståndet mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen trots allt är mindre, även om uppfattningarna fortfarande i flera delar skiljer sig åt. Men han skulle helst se att dialogen inte fördes i debattartiklar eller att den tar partipolitiska vinklingar.

– I den offentliga debatten har det använts förenklade begrepp som marknadshyra och hyresregleringar för att skapa allmän opinion. Detta gör att parterna tidigare riskerat att gräva djupare skyttegravar än att man kan komma ur dem på egen hand. Det är naturligt att Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen har intressen som man nog aldrig ska vara överens om, men jag ser positivt på att man verkar närma sig varandra i de stora frågorna kring bostadsförsörjningen, säger Sven Renström.

Mathias Aronsson, vice vd Wallenstam och ansvarig för region Stockholm, påpekar att han inte satt sig in i alla detaljerna i överenskommelsen men att han ser det som positivt om de boendes preferenser mer avspeglas i hyressättningen.

– Allting som leder till att kvalitet och läge prissätts på ett bättre sätt är ett steg i rätt riktning. Det är kunden som ska avgöra värdet av sitt boende. Men för vår del berörs vi inte så mycket av denna överenskommelse eftersom vi inte har så mycket fastigheter i de äldre bestånden.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]