[ Annons ]

Cykelparkering istället för bilparkering och ett vardagsrum som delas med andra. Så ser framtidens boende ut enligt en ny studie bland unga som NCC har låtit ta fram tillsammans med Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat 6 februari, 2014

Stockholms unga vill bo kollektivt

Cykelparkering istället för bilparkering och ett vardagsrum som delas med andra. Så ser framtidens boende ut enligt en ny studie bland unga som NCC har låtit ta fram tillsammans med Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.

Studien om unga stockholmares syn på framtidens boende bygger på en omfattande omvärldsanalys, expertintervjuer och en undersökning bland över 1 000 unga stockholmare som genomförts av analysföretaget United Minds på uppdrag av NCC, Swedbank och Fastighetsägarna Stockholm.

[ Annons ]

Undersökningen visar att 59 procent av unga stockholmare anser att dagens utbud av bostäder i regionen inte är anpassat efter deras behov och önskemål. Det unga efterfrågar är ett kollektivtrafiksnära boende och korta restider till arbete/studier. Nära hälften mellan 18-25 år (45 procent) kan tänka sig att bo på 25 kvm eller mindre för att kunna bo på en attraktiv adress.

En konsekvens av mindre bostäder i attraktiva lägen är att vissa funktioner i bostaden kan flytta ut. Undersökningen visar att unga inte är främmande för den tanken – 18 procent skulle kunna avstå vardagsrum i bostaden under förutsättning att de har tillgång till det i sin fastighet. Gemensamma utrymmen där de boende i en fastighet kan umgås efterfrågas av hela 38 procent av Stockholms unga.

– Undersökningsresultaten ger ett tydligt besked till Stockholms fastighetsägare. Unga människor vill ha flexiblare lösningar både vad gäller avtal och utformningen av bostaden. Fastighetsbranschen måste omfamna de nya krav som ställs på oss, konstaterar Billy McCormac, vd på Fastighetsägarna Stockholm.

NCC är redan redo att anpassa sitt framtida utbud efter den efterfrågan som framkommit i undersökningen. Bolagets affärsområdeschef vill införa ett koncept från Tyskland till sitt framtida bostadsbyggande i Sverige.

– Vi ser en tydlig trend att efterfrågan på mindre lägenheter ökar och vi kommer därför att erbjuda fler och mindre lägenheter. I Tyskland där NCC är landets största bostadsutvecklare jobbar vi med ett koncept vi kallar ”affordable living” – lägenheter som bygger på ett plattformstänkande och därför går snabbt att bygga och passar de unga. Det vill vi även göra i Stockholm, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef för NCC Housing.

Svaren speglar ett ökat intresse av att ha till tillgång till och dela saker med andra snarare än att äga själv. Att unga prioriterar tillgänglighet framför ägande är inte minst tydligt i synen på olika trafikslag i anslutning till det egna boendet. Närhet till kollektivtrafik är den viktigaste aspekten vid val av ny bostad för unga, och tunnelbana är det populäraste trafikslaget. Synen på bilen förändras också och bara knappt var tredje (31 procent) tycker att det är viktigt att äga en egen bil.

Studien ”Hur unga i Stockholm vill bo i framtiden” har genomförts bland 1 055 stockholmare mellan 18-35 år under perioden 17-31 januari.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]