Foto: Peter Knuttson.
Publicerat 25 mars, 2020

Stockholms stad presenterar krispaket

Småföretagare i Stockholm har det svårt under coronakrisen. Därför presenterar nu Stockholms stad ett paket, med bland annat uppskov på lokalhyra.

De mindre företagen i Stockholm står för hela 30 procent av skatteintäkterna i staden. Och de flesta stockholmarna arbetar på företag med färre än 50 anställda. Coronaviruset har drabbat dessa extra svårt, framför allt i restaurang- och besöksnäringen.

[ Annons ]

Det krispaket som den grönblå majoriteten och finansborgarrådet Anna König Jerlmyr  presenterade under en presskonferens under tisdagen innehåller förutom uppskov med hyran till hyresgäster i de kommunala fastighetsbolagen, även en snabbare hantering av bygglov för uteserveringar, sänkta krav på antalet ordningsvakter samt att stadens tillsynsavgifter inte behöver betalas förrän i slutet av oktober i år.

Även Torghandlare och foodtrucks ska kunna få uppskov med markhyra.

”Till följd av coronaviruset och sjukdomen covid-19 drabbas flera näringar hårt i Stockholms stad. Många verksamheter, inte minst inom besöksnäringen och små till medelstora företag, vittnar om kraftiga intäktsbortfall. Stockholms stad vidtar nu ett antal åtgärder i syfte att skapa lättnader för det lokala näringslivet.” skriver Stockholm Stad på sin hemsida.

Att överväga efterskottshyra och i vissa fall hyreskrediter är även ett av de allmänna råd som Fastighetsägarna ger sina medlemmar.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]