[ Annons ]

Idag fattade kommunstyrelsen formellt beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. I morgon lämnas överklagandet in till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande att stadens förslag till ny detaljplan fastställs.
Publicerat 20 mars, 2013

Stockholms stad och Atrium Ljungberg överens om Slussen

Idag fattade kommunstyrelsen formellt beslut om att överklaga den upphävda detaljplanen för ombyggnaden av Slussen. I morgon lämnas överklagandet in till Mark- och miljööverdomstolen. Samtidigt kommer Atrium Ljungberg att lämna in ett medgivande att stadens förslag till ny detaljplan fastställs.

Parterna har under den gångna veckan enats om att Atrium Ljungberg får en markanvisning för de planerade byggnaderna på Stadsgårdsleden, framför fastigheten Glashuset och att tomträttsavgälden för Glashuset justeras under åtta år. Markanvisningen ger Atrium Ljungberg ensamrätt att förhandla med staden under två år.

[ Annons ]

–  Vi tycker att det är mycket positivt att Slussen kommer att rustas upp och moderniseras. Med lösningen kompenseras vi på ett skäligt sätt för den värdeminskning som de nya byggnaderna innebär för Glashuset. Vi kommer också att få möjlighet att påverka utformningen av de nya fastigheterna så att en del av kopplingen ut mot vattnet kan bibehållas, säger Micael Averborg, affärsområdeschef Kontor på Atrium Ljungberg.

Också på Exploateringskontoret är man nöjd.
– Det är en bra lösning för staden och det innebär att vi har en seriös och långsiktig fastighetsägare att diskutera med i planeringen av hur vi gör Slussen till en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser och till en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Nu har vi att invänta mark- och miljööverdomstolens beslut angående prövningstillstånd, , säger Krister Schultz, Exploateringskontorets direktör vid Stockholms stad.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]