Foto: Stockholm stad.
Publicerat 7 september, 2018

Stockholms stad får pris i Kina för hållbar stadsutveckling

Tolv smarta miljötekniklösningar för att minska utsläpp av växthusgaser och skapa nya jobb i EU-projektet GrowSmarter lyfts fram i motiveringen när Stockholms stad tilldelas pris i Kina.

Tävlingen Euro-China Green & Smart City Awards prisar projekt inom innovativ och hållbar stadsutveckling. Tävlingenuppmärksammar framstående hållbar stadsutveckling i europeiska och kinesiska städer.

[ Annons ]

Det är Stockholms tolv smarta miljötekniklösningar som lyfts fram i motiveringen. GrowSmarters koordinator Gustaf Landahl och projektledare Lisa Enarsson representerar staden vid prisutdelningen i Ningbo, Kina.

– Priset visar att det Stockholm gör inom miljöteknik röner ett internationellt intresse. Uppmärksamheten som detta pris leder till kan ytterligare stärka projektet och möjligheterna för de ingående företagen att exportera dessa smarta lösningar till andra städer, säger Gustaf Landahl, koordinator för projektet vid Stockholms stad.

Juryns motivering: 
Stockholm is famous for its sustainable and smart public policies. It is paving the way for an alternative model of urban development through outstanding achievements. (…) As part of the European Union Horizon 2020 project, Growsmarter, Stockholm has been one of the lighthouse cities leading the way for smart urbanism.

Fakta: Euro-China Green & Smart City Awards
Euro-China Green & Smart City Award samordnas av Fondation Prospective et Innovation och China Center for Urban Development. Samarbetet syftar till att främja dialog och kunskapsutbyte mellan Europa och Kina. I samband med prisutdelningen hålls även tredagarsforumet Global Smart Economy Summit. Under forumet möts beslutsfattare, entreprenörer och experter från runt 60 städer för att utbyta erfarenheter. Priset har delats ut två gånger tidigare. Första gången i Hong-Kong 2015 och andra gången i Shenzhen 2016.

Fakta: GrowSmarter
GrowSmarter-projektet är ett fem år långt samarbete mellan åtta europeiska städer och 30 miljöteknikföretag för att visa smarta lösningar för hållbar urban tillväxt. Med tolv smarta lösningar i Årsta och Slakthusområdet är Stockholm en av projektets tre demonstrationsstäder i Europa. Målet med projektet är att öka livskvaliteten och skapa nya arbetstillfällen samtidigt som energianvändningen och växthusgasutsläppen minskar med 60 procent.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]