Upptrappningen av de nya markhyrorna ska göras under fem år istället för tre i ett nytt förslag från majoriteten i Stockholms stadshus om tomträttsavgälder.
Publicerat 17 oktober, 2016

Stockholms stad backar om markhyror

Efter massiv kritik mot de branta höjningarna av markhyror i Stockholm backar nu stadshuset. I det nya förslaget höjs tomträttsavgälderna i en långsammare takt.

Mer än dubbelt så dyr markhyra med en brant intrappningstakt. Det var exploateringsnämndens förslag för justering av tomträttsavgälderna för Stockholms hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, och kritiken lät inte vänta på sig.

[ Annons ]

Under remissomgången sågades förslaget bland annat av Fastighetsägarna Stockholm som menade att höjningarna skulle få en direkt negativ inverkan på intresset för att bygga hyresrätter.

Nu backar stadshuset i Stockholms stad, det rapporterar Dagens Nyheter. I ett nytt förslag har avgäldsräntan sänkts för nyproduktion av bostäder, och avgiftshöjningarna föreslås trappas in under fem år istället för tre.

– Det är ett sundhetstecken att stadshuset har lyssnat på vår kritik på flera punkter, säger Helena Olsson, samhälls- och stadsutvecklingschef på Fastighetsägarna Stockholm.

Hon poängterar att frågan om tomträttsavgälderna är långt ifrån avgjord. När förslaget kommer att behandlas av kommunstyrelsen är ännu inte känt, och det är inte uteslutet att en återremittering kommer att göras innan beslut fattas i kommunfullmäktige.

Det ursprungliga förslaget motiverades med att hyran måste motsvara avspegla på marken, men eftersom avgälderna inte justerats sedan år ville exploateringsnämnden mer än fördubbla markhyran i stadens mest attraktiva lägen. Det nuvarande förslaget innebär efter en långsammare upptrappning fortfarande i snitt över 1 000 kronor mer i månaden för en genomsnittlig trerumslägenhet. För bostadsrätter kommer denna höjning sannolikt att läggas på månadsavgiften till föreningen. För hyresrätter blir det svårare att få igen den höjda markhyran eftersom denna inte räknas in i hyresförhandlingarnas bruksvärdessystem.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]